Constant Field Values


Contents
com.aelitis.*

com.aelitis.azureus.activities.VuzeActivitiesConstants
public static final java.lang.String TYPEID_HEADER "Header"
public static final java.lang.String TYPEID_LOCALNEWS "LOCAL_NEWS_ITEM"
public static final java.lang.String TYPEID_VUZENEWS "VUZE_NEWS_ITEM"

com.aelitis.azureus.activities.VuzeActivitiesManager
public static final long MAX_LIFE_MS 63072000000L

com.aelitis.azureus.core.AzureusCore
public static final java.lang.String CA_HIBERNATE "Hibernate"
public static final java.lang.String CA_QUIT_VUZE "QuitVuze"
public static final java.lang.String CA_SHUTDOWN "Shutdown"
public static final java.lang.String CA_SLEEP "Sleep"

com.aelitis.azureus.core.AzureusCoreOperation
public static final int OP_FILE_MOVE 2
public static final int OP_PROGRESS 3

com.aelitis.azureus.core.clientmessageservice.secure.impl.SecureMessageServiceClientImpl
public static final java.lang.String SERVICE_NAME "SecureMsgServ"
public static final int STATUS_ABORT 4
public static final int STATUS_FAILED 3
public static final int STATUS_INVALID_SEQUENCE 2
public static final int STATUS_LOGON_FAIL 1
public static final int STATUS_OK 0

com.aelitis.azureus.core.cnetwork.ContentNetwork
public static final long CONTENT_NETWORK_RFN 2L
public static final long CONTENT_NETWORK_UNKNOWN -1L
public static final long CONTENT_NETWORK_VHDNL 3L
public static final long CONTENT_NETWORK_VUZE 1L
public static final java.lang.String PP_ACTIVE "active"
public static final java.lang.String PP_AUTH_PAGE_SHOWN "auth_shown"
public static final java.lang.String PP_IS_CUSTOMIZATION "is_cust"
public static final java.lang.String PP_SHOW_IN_MENU "in_menu"
public static final java.lang.String PP_SOURCE_REF "source_ref"
public static final int PROPERTY_ORDER 3
public static final int PROPERTY_REMOVEABLE 2
public static final int PROPERTY_SITE_HOST 1
public static final int SERVICE_ABOUT 35
public static final int SERVICE_ADD_FRIEND 28
public static final int SERVICE_AUTH_RPC 5
public static final int SERVICE_AUTHORIZE 31
public static final int SERVICE_BIG_BROWSE 6
public static final int SERVICE_BLOG 19
public static final int SERVICE_COMMENT 12
public static final int SERVICE_CONTENT_DETAILS 11
public static final int SERVICE_EXT_SITE_RELATIVE 37
public static final int SERVICE_FAQ 17
public static final int SERVICE_FAQ_TOPIC 18
public static final int SERVICE_FORUMS 20
public static final int SERVICE_GET_ICON 30
public static final int SERVICE_IDENTIFY 36
public static final int SERVICE_LOGIN 22
public static final int SERVICE_LOGOUT 23
public static final int SERVICE_MY_ACCOUNT 26
public static final int SERVICE_MY_PROFILE 25
public static final int SERVICE_POSTPLAYBACK 33
public static final int SERVICE_PREPLAYBACK 32
public static final int SERVICE_PROFILE 13
public static final int SERVICE_PUBLISH 7
public static final int SERVICE_PUBLISH_ABOUT 10
public static final int SERVICE_PUBLISH_NEW 9
public static final int SERVICE_REGISTER 24
public static final int SERVICE_RELAY_RPC 4
public static final int SERVICE_RPC 3
public static final int SERVICE_SIDEBAR_CLOSE 34
public static final int SERVICE_SITE 15
public static final int SERVICE_SITE_RELATIVE 27
public static final int SERVICE_SUBSCRIPTION 29
public static final int SERVICE_SUPPORT 16
public static final int SERVICE_TORRENT_DOWNLOAD 14
public static final int SERVICE_WELCOME 8
public static final int SERVICE_WIKI 21
public static final int SERVICE_XSEARCH 2

com.aelitis.azureus.core.cnetwork.impl.ContentNetworkImpl
protected static final long TYPE_VUZE_GENERIC 1L

com.aelitis.azureus.core.content.AzureusContentDirectory
public static final java.lang.String AT_BTIH "btih"
public static final java.lang.String AT_FILE_INDEX "file_index"

com.aelitis.azureus.core.content.AzureusContentFile
public static final java.lang.String PT_CATEGORIES "cats"
public static final java.lang.String PT_CREATOR "creator"
public static final java.lang.String PT_DATE "date"
public static final java.lang.String PT_DURATION "duration"
public static final java.lang.String PT_ETA "eta"
public static final java.lang.String PT_PERCENT_DONE "percent"
public static final java.lang.String PT_TAGS "tags"
public static final java.lang.String PT_TITLE "title"
public static final java.lang.String PT_VIDEO_HEIGHT "video_height"
public static final java.lang.String PT_VIDEO_WIDTH "video_width"

com.aelitis.azureus.core.content.RelatedContent
public static final int VERSION_BETTER_SCRAPE 1
public static final int VERSION_INITIAL 0
public static final int VERSION_NA -1

com.aelitis.azureus.core.content.RelatedContentManager
public static final long FILE_ASSOC_MIN_SIZE 52428800L
protected static final byte NET_I2P 2
protected static final byte NET_NONE 0
protected static final byte NET_PUBLIC 1
protected static final byte NET_TOR 4
public static final int RCM_SEARCH_PROPERTY_CONTENT_NETWORK 50000
public static final int RCM_SEARCH_PROPERTY_NETWORKS 50004
public static final int RCM_SEARCH_PROPERTY_TAGS 50003
public static final int RCM_SEARCH_PROPERTY_TRACKER_KEYS 50001
public static final int RCM_SEARCH_PROPERTY_WEB_SEED_KEYS 50002
protected static final int TIMER_PERIOD 30000

com.aelitis.azureus.core.custom.Customization
public static final java.lang.String RT_CNETWORKS "cnetworks"
public static final java.lang.String RT_META_SEARCH_TEMPLATES "metasearch"
public static final java.lang.String RT_SUBSCRIPTIONS "subs"

com.aelitis.azureus.core.devices.Device
public static final int DT_CONTENT_DIRECTORY 2
public static final int DT_INTERNET 4
public static final int DT_INTERNET_GATEWAY 1
public static final int DT_MEDIA_RENDERER 3
public static final int DT_OFFLINE_DOWNLOADER 5
public static final int DT_UNKNOWN 0

com.aelitis.azureus.core.devices.DeviceManager
public static final java.lang.String CONFIG_VIEW_HIDE_REND_GENERIC "device.sidebar.ui.rend.hidegeneric"
public static final java.lang.String CONFIG_VIEW_SHOW_ONLY_TAGGED "device.sidebar.ui.rend.showonlytagged"

com.aelitis.azureus.core.devices.DeviceMediaRenderer
public static final int RS_BROWSER 5
public static final int RS_ITUNES 3
public static final int RS_OTHER 6
public static final int RS_PS3 1
public static final int RS_WII 4
public static final int RS_XBOX 2

com.aelitis.azureus.core.devices.TranscodeFile
public static final java.lang.String PT_CATEGORY "cat"
public static final java.lang.String PT_COMPLETE "comp"
public static final java.lang.String PT_COPIED "copied"
public static final java.lang.String PT_COPY_FAILED "copy_fail"
public static final java.lang.String PT_TAGS "tags"

com.aelitis.azureus.core.devices.TranscodeJob
public static final int ST_CANCELLED 4
public static final int ST_COMPLETE 3
public static final int ST_FAILED 5
public static final int ST_PAUSED 2
public static final int ST_QUEUED 0
public static final int ST_REMOVED 7
public static final int ST_RUNNING 1
public static final int ST_STOPPED 6

com.aelitis.azureus.core.devices.TranscodeProvider
public static final int TP_VUZE 1

com.aelitis.azureus.core.devices.TranscodeProviderAnalysis
public static final int PT_DURATION_MILLIS 2
public static final int PT_ESTIMATED_XCODE_SIZE 7
public static final int PT_FORCE_TRANSCODE 5
public static final int PT_SOURCE_SIZE 6
public static final int PT_TRANSCODE_REQUIRED 1
public static final int PT_VIDEO_HEIGHT 4
public static final int PT_VIDEO_WIDTH 3

com.aelitis.azureus.core.devices.TranscodeQueueActionListener
public static final int ACT_REMOVE 1

com.aelitis.azureus.core.devices.TranscodeTarget
public static final int TRANSCODE_ALWAYS 3
public static final int TRANSCODE_NEVER 1
public static final int TRANSCODE_UNKNOWN -1
public static final int TRANSCODE_WHEN_REQUIRED 2

com.aelitis.azureus.core.devices.TranscodeTargetListener
public static final int CT_PROPERTY 1

com.aelitis.azureus.core.devices.impl.DeviceImpl
protected static final java.lang.String PP_AUTO_COPY "auto_copy"
protected static final boolean PP_AUTO_COPY_DEFAULT false
protected static final java.lang.String PP_AUTO_START "auto_start"
protected static final java.lang.String PP_COPY_OUTSTANDING "copy_outstanding"
protected static final java.lang.String PP_COPY_TO_FOLDER "copy_to_folder"
protected static final java.lang.String PP_DONT_AUTO_HIDE "rend_no_ah"
protected static final java.lang.String PP_EXPORTABLE "exportable"
protected static final java.lang.String PP_FILTER_FILES "rend_filter"
protected static final java.lang.String PP_IP_ADDRESS "rend_ip"
protected static final java.lang.String PP_LIVENESS_DETECTABLE "live_det"
protected static final java.lang.String PP_OD_ENABLED "od_enabled"
protected static final java.lang.String PP_OD_MANUFACTURER "od_manufacturer"
protected static final java.lang.String PP_OD_SHOWN_FTUX "od_shown_ftux"
protected static final java.lang.String PP_OD_STATE_CACHE "od_state_cache"
protected static final java.lang.String PP_OD_UPNP_DISC_CACHE "od_upnp_cache"
protected static final java.lang.String PP_OD_XFER_CACHE "od_xfer_cache"
protected static final java.lang.String PP_REND_CLASSIFICATION "tt_rend_class"
protected static final java.lang.String PP_REND_SHOW_CAT "tt_show_cat"
protected static final java.lang.String PP_RESTRICT_ACCESS "restrict_access"
protected static final java.lang.String PP_TIVO_MACHINE "tivo_machine"
protected static final boolean PR_AUTO_START_DEFAULT true
protected static final java.lang.String TP_IP_ADDRESS "DeviceUPnPImpl:ip"

com.aelitis.azureus.core.devices.impl.DeviceManagerImpl
protected static final int DEVICE_AUTO_HIDE_CHECK_PERIOD 120000
protected static final int DEVICE_AUTO_HIDE_CHECK_TICKS 24
protected static final int DEVICE_UPDATE_PERIOD 5000

com.aelitis.azureus.core.devices.impl.DeviceOfflineDownloaderImpl
public static final int UPDATE_MILLIS 30000
public static final int UPDATE_SPACE_MILLIS 180000
public static final int UPDATE_SPACE_TICKS 36
public static final int UPDATE_TICKS 6

com.aelitis.azureus.core.dht.DHT
public static final byte DT_FREQUENCY 2
public static final byte DT_NONE 1
public static final byte DT_SIZE 3
public static final short FLAG_ANON 16
public static final short FLAG_BRIDGED 64
public static final short FLAG_DOWNLOADING 1
public static final short FLAG_HIGH_PRIORITY 2048
public static final short FLAG_LOOKUP_FOR_STORE 1024
public static final short FLAG_MULTI_VALUE 4
public static final short FLAG_NONE 0
public static final short FLAG_OBFUSCATE_LOOKUP 512
public static final short FLAG_PRECIOUS 32
public static final short FLAG_PUT_AND_FORGET 256
public static final short FLAG_SEEDING 2
public static final short FLAG_SINGLE_VALUE 0
public static final short FLAG_STATS 8
public static final int MAX_VALUE_SIZE 512
public static final int NW_CVS 1
public static final int NW_MAIN 0
public static final int NW_MAIN_V6 3
public static final java.lang.String PR_CACHE_AT_CLOSEST_N "CacheClosestN"
public static final java.lang.String PR_CACHE_REPUBLISH_INTERVAL "CacheRepublishInterval"
public static final java.lang.String PR_CONTACTS_PER_NODE "EntriesPerNode"
public static final java.lang.String PR_ENABLE_RANDOM_LOOKUP "EnableRandomLookup"
public static final java.lang.String PR_ENCODE_KEYS "EncodeKeys"
public static final java.lang.String PR_LOOKUP_CONCURRENCY "LookupConcurrency"
public static final java.lang.String PR_MAX_REPLACEMENTS_PER_NODE "ReplacementsPerNode"
public static final java.lang.String PR_NODE_SPLIT_FACTOR "NodeSplitFactor"
public static final java.lang.String PR_ORIGINAL_REPUBLISH_INTERVAL "OriginalRepublishInterval"
public static final java.lang.String PR_SEARCH_CONCURRENCY "SearchConcurrency"
public static final byte REP_FACT_DEFAULT -1
public static final byte REP_FACT_NONE 0

com.aelitis.azureus.core.dht.DHTLogger
public static final int LT_GENERAL 1
public static final int LT_IP_FILTER 2

com.aelitis.azureus.core.dht.control.DHTControl
public static final int B_DEFAULT 4
public static final int CACHE_AT_CLOSEST_N_DEFAULT 1
public static final int CACHE_REPUBLISH_INTERVAL_DEFAULT 1800000
public static final int ENABLE_RANDOM_DEFAULT 1
public static final int ENCODE_KEYS_DEFAULT 1
public static final int K_DEFAULT 20
public static final int LOOKUP_CONCURRENCY_DEFAULT 10
public static final int MAX_REP_PER_NODE_DEFAULT 5
public static final int ORIGINAL_REPUBLISH_INTERVAL_DEFAULT 28800000
public static final int SEARCH_CONCURRENCY_DEFAULT 5

com.aelitis.azureus.core.dht.control.DHTControlActivity
public static final int AT_EXTERNAL_GET 2
public static final int AT_EXTERNAL_PUT 4
public static final int AT_INTERNAL_GET 1
public static final int AT_INTERNAL_PUT 3

com.aelitis.azureus.core.dht.control.DHTControlListener
public static final int CT_ADDED 1
public static final int CT_CHANGED 2
public static final int CT_REMOVED 3

com.aelitis.azureus.core.dht.db.DHTDBStats
public static final int VD_DIRECT_SIZE 2
public static final int VD_DIV_FREQ 4
public static final int VD_DIV_SIZE 5
public static final int VD_INDIRECT_SIZE 3
public static final int VD_LOCAL_SIZE 1
public static final int VD_VALUE_COUNT 0

com.aelitis.azureus.core.dht.db.impl.DHTDBImpl
public static final int ORIGINAL_REPUBLISH_INTERVAL_GRACE 3600000
protected static final int QUERY_STORE_REPLY_ENTRY_SIZE 2
protected static final int QUERY_STORE_REQUEST_ENTRY_SIZE 6

com.aelitis.azureus.core.dht.impl.DHTLog
public static final boolean CONTACT_VERIFY_TRACE false
public static final boolean GLOBAL_BLOOM_TRACE false
public static final boolean LOCAL_BLOOM_TRACE false
public static final boolean TRACE_VERSIONS false

com.aelitis.azureus.core.dht.netcoords.DHTNetworkPosition
public static final byte POSITION_TYPE_NONE 0
public static final byte POSITION_TYPE_VIVALDI_V1 1
public static final byte POSITION_TYPE_VIVALDI_V2 5

com.aelitis.azureus.core.dht.netcoords.vivaldi.ver1.Coordinates
public static final float MAX_H 30000.0f
public static final float MAX_X 30000.0f
public static final float MAX_Y 30000.0f

com.aelitis.azureus.core.dht.netcoords.vivaldi.ver1.VivaldiPosition
public static final int CONVERGE_EVERY 5
public static final float CONVERGE_FACTOR 50.0f
public static final float ERROR_MIN 0.10000000149011612f
public static final int FLOAT_ARRAY_SIZE 4

com.aelitis.azureus.core.dht.router.DHTRouterStats
public static final int ST_CONTACTS 2
public static final int ST_CONTACTS_DEAD 6
public static final int ST_CONTACTS_LIVE 4
public static final int ST_CONTACTS_UNKNOWN 5
public static final int ST_LEAVES 1
public static final int ST_NODES 0
public static final int ST_REPLACEMENTS 3

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.DHTTransport
public static final byte GF_DHT_SLEEPING 1
public static final byte GF_NONE 0

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.DHTTransportAlternativeNetwork
public static final int AT_I2P 3
public static final int AT_MLDHT_IPV4 1
public static final int AT_MLDHT_IPV6 2

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.DHTTransportContact
public static final int RANDOM_ID_TYPE1 1
public static final int RANDOM_ID_TYPE2 2

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.DHTTransportStats
public static final int AT_FIND_NODE 0
public static final int AT_FIND_VALUE 1
public static final int AT_KEY_BLOCK 5
public static final int AT_PING 2
public static final int AT_QUERY_STORE 6
public static final int AT_STATS 3
public static final int AT_STORE 4
public static final int STAT_FAILED 2
public static final int STAT_OK 1
public static final int STAT_RECEIVED 3
public static final int STAT_SENT 0

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.loopback.DHTTransportLoopbackImpl
public static final byte VERSION 1

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.DHTTransportUDP
public static final byte PROTOCOL_VERSION_2304 8
public static final byte PROTOCOL_VERSION_2306 12
public static final byte PROTOCOL_VERSION_2400 13
public static final byte PROTOCOL_VERSION_2402 14
public static final byte PROTOCOL_VERSION_2500 15
public static final byte PROTOCOL_VERSION_2502 16
public static final byte PROTOCOL_VERSION_3111 17
public static final byte PROTOCOL_VERSION_4204 22
public static final byte PROTOCOL_VERSION_4208 23
public static final byte PROTOCOL_VERSION_4310 26
public static final byte PROTOCOL_VERSION_4407 50
public static final byte PROTOCOL_VERSION_4511 50
public static final byte PROTOCOL_VERSION_4600 50
public static final byte PROTOCOL_VERSION_4720 50
public static final byte PROTOCOL_VERSION_4800 51
public static final byte PROTOCOL_VERSION_5400 52
public static final byte PROTOCOL_VERSION_5500 52
public static final byte PROTOCOL_VERSION_ALT_CONTACTS 52
public static final byte PROTOCOL_VERSION_ANON_VALUES 17
public static final byte PROTOCOL_VERSION_ANTI_SPOOF 7
public static final byte PROTOCOL_VERSION_ANTI_SPOOF2 8
public static final byte PROTOCOL_VERSION_BLOCK_KEYS 14
public static final byte PROTOCOL_VERSION_CVS_FIX_OVERLOAD_V1 18
public static final byte PROTOCOL_VERSION_CVS_FIX_OVERLOAD_V2 19
public static final byte PROTOCOL_VERSION_CVS_FIX_OVERLOAD_V3 21
public static final byte PROTOCOL_VERSION_DIV_AND_CONT 6
public static final byte PROTOCOL_VERSION_ENCRYPT_TT 8
public static final byte PROTOCOL_VERSION_FIX_ORIGINATOR 9
public static final byte PROTOCOL_VERSION_GENERIC_NETPOS 15
public static final byte PROTOCOL_VERSION_LONGER_LIFE 23
public static final byte PROTOCOL_VERSION_MORE_NODE_STATUS 22
public static final byte PROTOCOL_VERSION_MORE_STATS 20
public static final byte PROTOCOL_VERSION_NETWORKS 9
public static final byte PROTOCOL_VERSION_PACKET_FLAGS 51
public static final byte PROTOCOL_VERSION_PACKET_FLAGS2 53
public static final byte PROTOCOL_VERSION_PROC_TIME 54
public static final byte PROTOCOL_VERSION_REMOVE_DIST_ADD_VER 11
public static final byte PROTOCOL_VERSION_REPLICATION_CONTROL 24
public static final byte PROTOCOL_VERSION_REPLICATION_CONTROL2 25
public static final byte PROTOCOL_VERSION_REPLICATION_CONTROL3 26
public static final byte PROTOCOL_VERSION_RESTRICT_ID_PORTS 32
public static final byte PROTOCOL_VERSION_RESTRICT_ID_PORTS2 33
public static final byte PROTOCOL_VERSION_RESTRICT_ID_PORTS2X 34
public static final byte PROTOCOL_VERSION_RESTRICT_ID_PORTS2Y 35
public static final byte PROTOCOL_VERSION_RESTRICT_ID_PORTS2Z 36
public static final byte PROTOCOL_VERSION_RESTRICT_ID3 50
public static final byte PROTOCOL_VERSION_SIZE_ESTIMATE 13
public static final byte PROTOCOL_VERSION_VENDOR_ID 14
public static final byte PROTOCOL_VERSION_VIVALDI 10
public static final byte PROTOCOL_VERSION_VIVALDI_FINDVALUE 16
public static final byte PROTOCOL_VERSION_VIVALDI_OPTIONAL 51
public static final byte PROTOCOL_VERSION_XFER_STATUS 12
public static final byte VENDOR_ID_AELITIS 0
public static final byte VENDOR_ID_ME 0
public static final byte VENDOR_ID_NONE -1
public static final byte VENDOR_ID_ShareNET 1

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTTransportUDPContactImpl
public static final int NODE_STATUS_ROUTABLE 1
public static final int NODE_STATUS_UNKNOWN -1

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTTransportUDPImpl
public static final int MIN_ADDRESS_CHANGE_PERIOD_INIT_DEFAULT 300000
public static final int MIN_ADDRESS_CHANGE_PERIOD_NEXT_DEFAULT 600000
public static final int STORE_TIMEOUT_MULTIPLIER 2

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTUDPPacketData
public static final int MAX_DATA_SIZE 1317
public static final byte PT_READ_REPLY 1
public static final byte PT_READ_REQUEST 0
public static final byte PT_WRITE_REPLY 3
public static final byte PT_WRITE_REQUEST 2

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTUDPPacketHelper
public static final int ACT_DATA 1035
public static final int ACT_REPLY_ERROR 1032
public static final int ACT_REPLY_FIND_NODE 1029
public static final int ACT_REPLY_FIND_VALUE 1031
public static final int ACT_REPLY_KEY_BLOCK 1037
public static final int ACT_REPLY_PING 1025
public static final int ACT_REPLY_QUERY_STORE 1039
public static final int ACT_REPLY_STATS 1033
public static final int ACT_REPLY_STORE 1027
public static final int ACT_REQUEST_FIND_NODE 1028
public static final int ACT_REQUEST_FIND_VALUE 1030
public static final int ACT_REQUEST_KEY_BLOCK 1036
public static final int ACT_REQUEST_PING 1024
public static final int ACT_REQUEST_QUERY_STORE 1038
public static final int ACT_REQUEST_STATS 1034
public static final int ACT_REQUEST_STORE 1026
public static final int PACKET_MAX_BYTES 1400

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTUDPPacketReply
public static final int DHT_HEADER_SIZE 26

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTUDPPacketReplyError
public static final int ET_KEY_BLOCKED 2
public static final int ET_ORIGINATOR_ADDRESS_WRONG 1
public static final int ET_UNKNOWN 0

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTUDPPacketReplyFindValue
public static final int DHT_FIND_VALUE_HEADER_SIZE 30
public static final int DHT_FIND_VALUE_TV_HEADER_SIZE 26

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTUDPPacketRequest
public static final int DHT_HEADER_SIZE 43

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTUDPPacketRequestQueryStorage
protected static final int SPACE 1354

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTUDPPacketRequestStats
public static final int STATS_TYPE_NP_VER2 2
public static final int STATS_TYPE_ORIGINAL 1

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTUDPPacketRequestStore
public static final int MAX_KEYS_PER_PACKET 255
public static final int MAX_VALUES_PER_KEY 255

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.udp.impl.DHTUDPUtils
protected static final int CT_UDP 1
public static final int DHTTRANSPORTCONTACT_SIZE 9
public static final int DHTTRANSPORTVALUE_SIZE_WITHOUT_VALUE 26
public static final int INETSOCKETADDRESS_IPV4_SIZE 7
public static final int INETSOCKETADDRESS_IPV6_SIZE 19

com.aelitis.azureus.core.dht.transport.util.DHTTransferHandler.Packet
public static final byte PT_READ_REPLY 1
public static final byte PT_READ_REQUEST 0
public static final byte PT_WRITE_REPLY 3
public static final byte PT_WRITE_REQUEST 2

com.aelitis.azureus.core.diskmanager.access.impl.DiskAccessRequestImpl
protected static final short OP_READ 1
protected static final short OP_WRITE 2
protected static final short OP_WRITE_AND_FREE 3

com.aelitis.azureus.core.diskmanager.cache.CacheFile
public static final int CF_READ 1
public static final int CF_WRITE 2
public static final short CP_FLUSH 2
public static final short CP_NONE 0
public static final short CP_READ_CACHE 1
public static final int CT_COMPACT 2
public static final int CT_LINEAR 1
public static final int CT_PIECE_REORDER 3
public static final int CT_PIECE_REORDER_COMPACT 4

com.aelitis.azureus.core.diskmanager.cache.CacheFileManagerFactory
public static final java.lang.String DEFAULT_MANAGER "com.aelitis.azureus.core.diskmanager.cache.impl.CacheFileManagerImpl"

com.aelitis.azureus.core.diskmanager.cache.CacheFileOwner
public static final int CACHE_MODE_EXPERIMENTAL 3
public static final int CACHE_MODE_NO_CACHE 2
public static final int CACHE_MODE_NORMAL 1

com.aelitis.azureus.core.diskmanager.cache.impl.CacheEntry
protected static final int CT_DATA_WRITE 0
protected static final int CT_READ_AHEAD 1

com.aelitis.azureus.core.diskmanager.cache.impl.CacheFileManagerImpl
public static final int CACHE_CLEANER_TICKS 60
public static final boolean DEBUG false
public static final long DIRTY_CACHE_WRITE_MAX_AGE 120000L
public static final int STATS_UPDATE_FREQUENCY 1000

com.aelitis.azureus.core.diskmanager.cache.impl.CacheFileWithCache
protected static final int READ_AHEAD_STATS_WAIT_TICKS 10
protected static final int READAHEAD_HIGH_LIMIT 262144
protected static final int READAHEAD_HISTORY 32
protected static final int READAHEAD_LOW_LIMIT 65536
protected static final boolean TRACE_CACHE_CONTENTS false

com.aelitis.azureus.core.diskmanager.file.FMFile
public static final int FM_READ 1
public static final int FM_WRITE 2
public static final int FT_COMPACT 2
public static final int FT_LINEAR 1
public static final int FT_PIECE_REORDER 3
public static final int FT_PIECE_REORDER_COMPACT 4

com.aelitis.azureus.core.diskmanager.file.impl.FMFileImpl
protected static final java.lang.String READ_ACCESS_MODE "r"
protected static final java.lang.String WRITE_ACCESS_MODE "rw"

com.aelitis.azureus.core.diskmanager.file.impl.FMFileManagerImpl
public static final boolean DEBUG false

com.aelitis.azureus.core.download.DownloadManagerEnhancer
public static final int TICK_PERIOD 1000

com.aelitis.azureus.core.download.EnhancedDownloadManager
public static final int LOG_PROG_STATS_PERIOD 10000
public static final int LOG_PROG_STATS_TICKS 10
public static final int REACTIVATE_PROVIDER_PERIOD 5000
public static final int REACTIVATE_PROVIDER_PERIOD_TICKS 5

com.aelitis.azureus.core.impl.AzureusCoreSingleInstanceClient
public static final java.lang.String ACCESS_STRING "Azureus Start Server Access"

com.aelitis.azureus.core.instancemanager.AZInstanceManager
public static final int AT_TCP 1
public static final int AT_UDP 2
public static final int AT_UDP_NON_DATA 3

com.aelitis.azureus.core.instancemanager.impl.AZMyInstanceImpl
public static final long FORCE_READ_EXT_MIN 28800000L
public static final long UPNP_READ_MIN 300000L

com.aelitis.azureus.core.messenger.browser.BrowserMessage
public static final int ARRAY_PARAM 2
public static final java.lang.String MESSAGE_DELIM ";"
public static final java.lang.String MESSAGE_PREFIX "AZMSG"
public static final int NO_PARAM 0
public static final int OBJECT_PARAM 1

com.aelitis.azureus.core.messenger.config.PlatformConfigMessenger
public static final java.lang.String LISTENER_ID "config"

com.aelitis.azureus.core.messenger.config.PlatformDevicesMessenger
public static final java.lang.String CFG_SEND_QOS "devices.sendQOS"
public static final java.lang.String LISTENER_ID "devices"

com.aelitis.azureus.core.messenger.config.PlatformMetaSearchMessenger.templateDetails
public static final int ENGINE_TYPE_JSON 1
public static final int ENGINE_TYPE_REGEXP 2

com.aelitis.azureus.core.messenger.config.PlatformVuzeActivitiesMessenger
public static final long DEFAULT_RETRY_MS 86400000L
public static final java.lang.String LISTENER_ID "vuzenews"
public static final java.lang.String OP_GET "get-entries"

com.aelitis.azureus.core.metasearch.Engine
public static final int AUTO_DL_SUPPORTED_NO 2
public static final int AUTO_DL_SUPPORTED_UNKNOWN 0
public static final int AUTO_DL_SUPPORTED_YES 1
public static final int AZ_VERSION 5
public static final java.lang.String CT_AUDIO "audio"
public static final java.lang.String CT_GAME "game"
public static final java.lang.String CT_VIDEO "video"
public static final int ENGINE_SOURCE_LOCAL 2
public static final int ENGINE_SOURCE_RSS 3
public static final int ENGINE_SOURCE_UNKNOWN 0
public static final int ENGINE_SOURCE_VUZE 1
public static final int ENGINE_TYPE_JSON 2
public static final int ENGINE_TYPE_PLUGIN 3
public static final int ENGINE_TYPE_REGEX 1
public static final int ENGINE_TYPE_RSS 4
public static final int FIELD_CATEGORY 6
public static final int FIELD_CDPLINK 103
public static final int FIELD_COMMENTS 7
public static final int FIELD_CONTENT_TYPE 8
public static final int FIELD_DATE 2
public static final int FIELD_DISCARD 9
public static final int FIELD_DOWNLOADBTNLINK 105
public static final int FIELD_DRMKEY 13
public static final int FIELD_HASH 200
public static final int FIELD_NAME 1
public static final int FIELD_PEERS 4
public static final int FIELD_PLAYLINK 104
public static final int FIELD_PRIVATE 12
public static final int FIELD_RANK 201
public static final int FIELD_SEEDS 5
public static final int FIELD_SIZE 3
public static final int FIELD_SUPERSEEDS 11
public static final int FIELD_TORRENTLINK 102
public static final int FIELD_VOTES 10
public static final int FIELD_VOTES_DOWN 14
public static final java.lang.String SC_AZID "azid"
public static final java.lang.String SC_BATCH_PERIOD "batch_millis"
public static final java.lang.String SC_FORCE_FULL "force_full"
public static final java.lang.String SC_REMOVE_DUP_HASH "remove_dup_hash"
public static final java.lang.String SC_SOURCE "azsrc"
public static final int SEL_STATE_AUTO_SELECTED 1
public static final int SEL_STATE_DESELECTED 0
public static final int SEL_STATE_FORCE_DESELECTED 3
public static final int SEL_STATE_MANUAL_SELECTED 2

com.aelitis.azureus.core.metasearch.impl.EngineImpl
protected static final java.lang.String LD_AUTO_DL_SUPPORTED "auto_dl_supported"
protected static final java.lang.String LD_COOKIES "cookies"
protected static final java.lang.String LD_CREATED_BY_ME "mine"
protected static final java.lang.String LD_ETAG "etag"
protected static final java.lang.String LD_LAST_MODIFIED "last_mod"
protected static final java.lang.String LD_LAST_UPDATE_CHECK "last_update_check"
protected static final java.lang.String LD_LINK_IS_TORRENT "link_is_torrent"
protected static final java.lang.String LD_UPDATE_CHECK_SECS "update_check_secs"

com.aelitis.azureus.core.metasearch.impl.web.WebEngine
public static final java.lang.String AM_PROXY "proxy"
public static final java.lang.String AM_TRANSPARENT "transparent"

com.aelitis.azureus.core.nat.NATTraversalObserver
public static final int FT_CANCELLED 3
public static final int FT_NO_RENDEZVOUS 1
public static final int FT_QUEUE_FULL 2

com.aelitis.azureus.core.nat.NATTraverser
public static final int TRAVERSE_REASON_GENERIC_MESSAGING 2
public static final int TRAVERSE_REASON_PAIR_TUNNEL 3
public static final int TRAVERSE_REASON_PEER_DATA 1

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.NetworkManager
public static final int CRYPTO_OVERRIDE_NONE 0
public static final int CRYPTO_OVERRIDE_NOT_REQUIRED 2
public static final int CRYPTO_OVERRIDE_REQUIRED 1
public static final int UNLIMITED_RATE 104857600

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.ProtocolEndpoint
public static final int CONNECT_PRIORITY_HIGH 2
public static final int CONNECT_PRIORITY_HIGHEST 1
public static final int CONNECT_PRIORITY_LOW 4
public static final int CONNECT_PRIORITY_MEDIUM 3
public static final int CONNECT_PRIORITY_SUPER_HIGHEST 0
public static final int PROTOCOL_TCP 1
public static final int PROTOCOL_UDP 2
public static final int PROTOCOL_UTP 3

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.RawMessage
public static final int PRIORITY_HIGH 2
public static final int PRIORITY_LOW 0
public static final int PRIORITY_NORMAL 1

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.Transport
public static final int TRANSPORT_MODE_FAST 1
public static final int TRANSPORT_MODE_NORMAL 0
public static final int TRANSPORT_MODE_TURBO 2

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.VirtualChannelSelector
public static final int OP_ACCEPT 16
public static final int OP_CONNECT 8
public static final int OP_READ 1
public static final int OP_WRITE 4

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.admin.NetworkAdmin
public static final int IP_PROTOCOL_VERSION_AUTO 0
public static final int IP_PROTOCOL_VERSION_REQUIRE_V4 1
public static final int IP_PROTOCOL_VERSION_REQUIRE_V6 2
public static final java.lang.String PR_AS "AS"
public static final java.lang.String PR_DEFAULT_BIND_ADDRESS "Default Bind IP"
public static final java.lang.String PR_NETWORK_INTERFACES "Network Interfaces"

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.admin.NetworkAdminProtocol
public static final int PT_HTTP 1
public static final int PT_TCP 2
public static final int PT_UDP 3

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.admin.NetworkAdminSpeedTester
public static final int TEST_TYPE_DOWNLOAD_ONLY 1
public static final int TEST_TYPE_UPLOAD_ONLY 0

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.admin.NetworkAdminSpeedTestScheduler
public static final int TEST_TYPE_BT 1

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.admin.impl.NetworkAdminImpl
public static final int BS_ERROR 3
public static final int BS_INACTIVE 0
public static final int BS_OK 1
public static final int BS_WARNING 2

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.admin.impl.NetworkAdminNATUDPCodecs
public static final int ACT_NAT_REPLY 41
public static final int ACT_NAT_REQUEST 40

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.admin.impl.NetworkAdminSpeedTesterBTImpl
public static final java.lang.String DOWNLOAD_AVE "download-ave"
public static final java.lang.String DOWNLOAD_STD_DEV "download-std-dev"
public static final java.lang.String UPLOAD_AVE "upload-ave"
public static final java.lang.String UPLOAD_STD_DEV "upload-std-dev"

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.admin.impl.NetworkAdminUDPTester
public static final java.lang.String UDP_SERVER_ADDRESS "nettest.vuze.com"
public static final int UDP_SERVER_PORT 2081

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.ProtocolDecoderAdapter
public static final int MATCH_CRYPTO_AUTO_FALLBACK 3
public static final int MATCH_CRYPTO_NO_AUTO_FALLBACK 2
public static final int MATCH_NONE 1

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.RateControlledEntity
public static final int PRIORITY_HIGH 1
public static final int PRIORITY_NORMAL 0

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.TransferProcessor
public static final int TYPE_DOWNLOAD 1
public static final int TYPE_UPLOAD 0

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.TransportCryptoManager.HandshakeListener
public static final int MATCH_CRYPTO_AUTO_FALLBACK 3
public static final int MATCH_CRYPTO_NO_AUTO_FALLBACK 2
public static final int MATCH_NONE 1

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.http.HTTPMessage
public static final java.lang.String MSG_ID "HTTP_DATA"

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.http.HTTPNetworkConnection
protected static final java.lang.String NL "\r\n"

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.tcp.TCPTransportHelper
public static final int CONNECT_TIMEOUT 20000
public static final int MAX_PARTIAL_WRITE_RETAIN 64
public static final int READ_TIMEOUT 10000

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.udp.UDPConnectionManager
public static final int DEAD_KEY_RETENTION_PERIOD 30000
public static final int STATS_TICKS 2400
public static final int STATS_TIME 60000
public static final int THREAD_LINGER_ON_IDLE_PERIOD 30000
public static final int TIMER_TICK_MILLIS 25

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.udp.UDPConnectionSet
public static final int MAX_BUFFERED_PAYLOAD 512
public static final int MIN_WRITE_PAYLOAD 128

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.udp.UDPNetworkManager
public static final boolean MINIMISE_OVERHEADS true

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.udp.UDPPacket
public static final byte COMMAND_ACK 2
public static final byte COMMAND_CLOSE 3
public static final byte COMMAND_CRYPTO 0
public static final byte COMMAND_DATA 1
public static final byte COMMAND_STAT_REPLY 5
public static final byte COMMAND_STAT_REQUEST 4
public static final byte FLAG_LAZY_ACK 1
public static final byte FLAG_NONE 0
public static final byte PROTOCOL_VERSION 1

com.aelitis.azureus.core.networkmanager.impl.udp.UDPTransportHelper
public static final int CONNECT_TIMEOUT 20000
public static final int READ_TIMEOUT 30000

com.aelitis.azureus.core.pairing.PairingConnectionData
public static final java.lang.String ATTR_HOST "host"
public static final java.lang.String ATTR_I2P "I2P"
public static final java.lang.String ATTR_IP_V4 "ip4"
public static final java.lang.String ATTR_IP_V6 "ip6"
public static final java.lang.String ATTR_PORT "port"
public static final java.lang.String ATTR_PORT_OVERRIDE "port_or"
public static final java.lang.String ATTR_PROTOCOL "protocol"
public static final java.lang.String ATTR_TOR "Tor"

com.aelitis.azureus.core.pairing.PairingManager
public static final java.lang.String CONFIG_SECTION_ID "Pairing"

com.aelitis.azureus.core.pairing.PairingTest
public static final int OT_CANCELLED 6
public static final int OT_FAILED 2
public static final int OT_PENDING 0
public static final int OT_SERVER_FAILED 5
public static final int OT_SERVER_OVERLOADED 4
public static final int OT_SERVER_UNAVAILABLE 3
public static final int OT_SUCCESS 1

com.aelitis.azureus.core.peer.cache.CachePeer
public static final int PT_CACHE_LOGIC 2
public static final int PT_NONE 1

com.aelitis.azureus.core.peer.cache.cachelogic.CLCacheDiscovery
public static final java.lang.String CDPDomainName ".find-cache.com"
public static final int CDPPort 19523
public static final java.lang.String CDPServerName "cls.find-cache.com"
public static final int CDPTimeout 5000
public static final int CDPVersion 0

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.Message
public static final int TYPE_DATA_PAYLOAD 1
public static final int TYPE_PROTOCOL_PAYLOAD 0

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.azureus.AZHandshake
public static final int HANDSHAKE_TYPE_CRYPTO 1
public static final int HANDSHAKE_TYPE_PLAIN 0

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.azureus.AZMessage
public static final java.lang.String AZ_FEATURE_ID "AZ1"
public static final java.lang.String ID_AZ_BAD_PIECE "AZ_BAD_PIECE"
public static final java.lang.String ID_AZ_GENERIC_MAP "AZ_GENERIC_MAP"
public static final java.lang.String ID_AZ_HANDSHAKE "AZ_HANDSHAKE"
public static final java.lang.String ID_AZ_HAVE "AZ_HAVE"
public static final java.lang.String ID_AZ_METADATA "AZ_METADATA"
public static final java.lang.String ID_AZ_PEER_EXCHANGE "AZ_PEER_EXCHANGE"
public static final java.lang.String ID_AZ_REQUEST_HINT "AZ_REQUEST_HINT"
public static final java.lang.String ID_AZ_SESSION_ACK "AZ_SESSION_ACK"
public static final java.lang.String ID_AZ_SESSION_BITFIELD "AZ_SESSION_BITFIELD"
public static final java.lang.String ID_AZ_SESSION_CANCEL "AZ_SESSION_CANCEL"
public static final java.lang.String ID_AZ_SESSION_END "AZ_SESSION_END"
public static final java.lang.String ID_AZ_SESSION_HAVE "AZ_SESSION_HAVE"
public static final java.lang.String ID_AZ_SESSION_PIECE "AZ_SESSION_PIECE"
public static final java.lang.String ID_AZ_SESSION_REQUEST "AZ_SESSION_REQUEST"
public static final java.lang.String ID_AZ_SESSION_SYN "AZ_SESSION_SYN"
public static final java.lang.String ID_AZ_STAT_REPLY "AZ_STAT_REP"
public static final java.lang.String ID_AZ_STAT_REQUEST "AZ_STAT_REQ"
public static final int SUBID_AZ_GENERIC_MAP 2
public static final int SUBID_AZ_HANDSHAKE 0
public static final int SUBID_AZ_PEER_EXCHANGE 1
public static final int SUBID_ID_AZ_BAD_PIECE 5
public static final int SUBID_ID_AZ_HAVE 4
public static final int SUBID_ID_AZ_METADATA 8
public static final int SUBID_ID_AZ_REQUEST_HINT 3
public static final int SUBID_ID_AZ_STAT_REPLY 7
public static final int SUBID_ID_AZ_STAT_REQUEST 6

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.azureus.AZMessageEncoder
public static final int PADDING_MODE_MINIMAL 2
public static final int PADDING_MODE_NONE 0
public static final int PADDING_MODE_NORMAL 1

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.azureus.AZMessageFactory
public static final int AZ_HANDSHAKE_PAD_MAX 64
public static final int BIG_PAD_MAX 20
public static final byte MESSAGE_VERSION_INITIAL 1
public static final byte MESSAGE_VERSION_SUPPORTS_PADDING 2
public static final int SMALL_PAD_MAX 8

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.azureus.AZUTMetaData
public static final int MSG_TYPE_DATA 1
public static final int MSG_TYPE_REJECT 2
public static final int MSG_TYPE_REQUEST 0

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.bittorrent.BTHandshake
public static final int AZ_RESERVED_MODE 2
public static final int BT_RESERVED_MODE 0
public static final boolean FAST_EXTENSION_ENABLED true
public static final int LT_RESERVED_MODE 1
public static final java.lang.String PROTOCOL "BitTorrent protocol"

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.bittorrent.BTMessage
public static final java.lang.String BT_FEATURE_ID "BT1"
public static final java.lang.String ID_BT_ALLOWED_FAST "BT_ALLOWED_FAST"
public static final java.lang.String ID_BT_BITFIELD "BT_BITFIELD"
public static final java.lang.String ID_BT_CANCEL "BT_CANCEL"
public static final java.lang.String ID_BT_CHOKE "BT_CHOKE"
public static final java.lang.String ID_BT_DHT_PORT "BT_DHT_PORT"
public static final java.lang.String ID_BT_HANDSHAKE "BT_HANDSHAKE"
public static final java.lang.String ID_BT_HAVE "BT_HAVE"
public static final java.lang.String ID_BT_HAVE_ALL "BT_HAVE_ALL"
public static final java.lang.String ID_BT_HAVE_NONE "BT_HAVE_NONE"
public static final java.lang.String ID_BT_INTERESTED "BT_INTERESTED"
public static final java.lang.String ID_BT_KEEP_ALIVE "BT_KEEP_ALIVE"
public static final java.lang.String ID_BT_LT_EXT_MESSAGE "BT_LT_EXT_MESSAGE"
public static final java.lang.String ID_BT_PIECE "BT_PIECE"
public static final java.lang.String ID_BT_REJECT_REQUEST "BT_REJECT_REQUEST"
public static final java.lang.String ID_BT_REQUEST "BT_REQUEST"
public static final java.lang.String ID_BT_SUGGEST_PIECE "BT_SUGGEST_PIECE"
public static final java.lang.String ID_BT_UNCHOKE "BT_UNCHOKE"
public static final java.lang.String ID_BT_UNINTERESTED "BT_UNINTERESTED"
public static final int SUBID_BT_ALLOWED_FAST 17
public static final int SUBID_BT_BITFIELD 5
public static final int SUBID_BT_CANCEL 8
public static final int SUBID_BT_CHOKE 0
public static final int SUBID_BT_DHT_PORT 9
public static final int SUBID_BT_HANDSHAKE 10
public static final int SUBID_BT_HAVE 4
public static final int SUBID_BT_HAVE_ALL 14
public static final int SUBID_BT_HAVE_NONE 15
public static final int SUBID_BT_INTERESTED 2
public static final int SUBID_BT_KEEP_ALIVE 11
public static final int SUBID_BT_LT_EXT_MESSAGE 20
public static final int SUBID_BT_PIECE 7
public static final int SUBID_BT_REJECT_REQUEST 16
public static final int SUBID_BT_REQUEST 6
public static final int SUBID_BT_SUGGEST_PIECE 13
public static final int SUBID_BT_UNCHOKE 1
public static final int SUBID_BT_UNINTERESTED 3

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.bittorrent.BTMessageFactory
public static final byte MESSAGE_VERSION_INITIAL 1
public static final byte MESSAGE_VERSION_SUPPORTS_PADDING 2

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.bittorrent.ltep.LTMessage
public static final java.lang.String ID_DISABLED_EXT "disabled_extension"
public static final java.lang.String ID_LT_HANDSHAKE "lt_handshake"
public static final java.lang.String ID_UT_METADATA "ut_metadata"
public static final java.lang.String ID_UT_PEX "ut_pex"
public static final java.lang.String ID_UT_UPLOAD_ONLY "upload_only"
public static final java.lang.String LT_FEATURE_ID "LT1"
public static final int SUBID_DISABLED_EXT 2
public static final int SUBID_LT_HANDSHAKE 0
public static final int SUBID_UT_METADATA 3
public static final int SUBID_UT_PEX 1
public static final int SUBID_UT_UPLOAD_ONLY 4

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.bittorrent.ltep.LTMessageEncoder
public static final int CET_PEX 1

com.aelitis.azureus.core.peermanager.messaging.bittorrent.ltep.LTMessageFactory
public static final byte MESSAGE_VERSION_INITIAL 1
public static final byte MESSAGE_VERSION_SUPPORTS_PADDING 2

com.aelitis.azureus.core.peermanager.peerdb.PeerExchangerItem
public static final int MAX_PEERS_PER_VOLLEY 50

com.aelitis.azureus.core.peermanager.peerdb.PeerItemFactory
public static final byte CRYPTO_LEVEL_1 1
public static final byte CRYPTO_LEVEL_2 2
public static final byte CRYPTO_LEVEL_CURRENT 2
public static final byte HANDSHAKE_TYPE_CRYPTO 1
public static final byte HANDSHAKE_TYPE_PLAIN 0
public static final byte PEER_SOURCE_DHT 1
public static final byte PEER_SOURCE_INCOMING 4
public static final byte PEER_SOURCE_PEER_EXCHANGE 2
public static final byte PEER_SOURCE_PLUGIN 3
public static final byte PEER_SOURCE_TRACKER 0

com.aelitis.azureus.core.peermanager.piecepicker.PiecePicker
public static final int REQUEST_HINT_MAX_LIFE 120000

com.aelitis.azureus.core.peermanager.unchoker.UnchokerFactory
public static final java.lang.String DEFAULT_MANAGER "com.aelitis.azureus.core.peermanager.unchoker.UnchokerFactory"

com.aelitis.azureus.core.peermanager.uploadslots.UploadHelper
public static final int PRIORITY_DISABLED 0
public static final int PRIORITY_HIGH 8
public static final int PRIORITY_HIGHEST 16
public static final int PRIORITY_LOW 2
public static final int PRIORITY_LOWEST 1
public static final int PRIORITY_NORMAL 4

com.aelitis.azureus.core.peermanager.uploadslots.UploadSession
protected static final int TYPE_DOWNLOAD 0
protected static final int TYPE_SEED 1

com.aelitis.azureus.core.peermanager.uploadslots.UploadSlot
protected static final int TYPE_NORMAL 0
protected static final int TYPE_OPTIMISTIC 1

com.aelitis.azureus.core.peermanager.uploadslots.UploadSlotManager
public static final boolean AUTO_SLOT_ENABLE false

com.aelitis.azureus.core.peermanager.utils.PeerClassifier
public static final java.lang.String CACHE_LOGIC "CacheLogic"

com.aelitis.azureus.core.proxy.AEProxyAddressMapper
public static final java.lang.String MAP_PROPERTY_DISABLE_AZ_MESSAGING "AEProxyAddressMapper.disable.az.msg"
public static final java.lang.String MAP_PROPERTY_PROTOCOL_QUALIFIER "AEProxyAddressMapper.prot.qual"

com.aelitis.azureus.core.proxy.AEProxyFactory
public static final java.lang.String DP_DOWNLOAD "download"
public static final java.lang.String DP_NETWORKS "networks"
public static final java.lang.String PO_PEER_NETWORKS "peer_networks"
public static final java.lang.String SP_HOST "host"
public static final java.lang.String SP_PORT "port"

com.aelitis.azureus.core.proxy.socks.AESocksProxy
public static final java.lang.String PV_4 "V4"
public static final java.lang.String PV_4a "V4a"
public static final java.lang.String PV_5 "V5"

com.aelitis.azureus.core.proxy.socks.impl.AESocksProxyConnectionImpl
public static final boolean TRACE false

com.aelitis.azureus.core.rssgen.RSSGeneratorPlugin
public static final java.lang.String DEFAULT_ACCESS "all"
public static final int DEFAULT_PORT 6905
public static final java.lang.String PLUGIN_NAME "Local RSS etc."

com.aelitis.azureus.core.security.CryptoManager
public static final java.lang.String CRYPTO_CONFIG_PREFIX "core.crypto."
public static final int HANDLER_ECC 1

com.aelitis.azureus.core.security.CryptoManagerPasswordHandler
public static final int ACTION_DECRYPT 2
public static final int ACTION_ENCRYPT 1
public static final int ACTION_PASSWORD_SET 3
public static final int HANDLER_TYPE_ALL 3
public static final int HANDLER_TYPE_SYSTEM 2
public static final int HANDLER_TYPE_UNKNOWN 0
public static final int HANDLER_TYPE_USER 1

com.aelitis.azureus.core.speedmanager.SpeedManagerLimitEstimate
public static final float TYPE_CHOKE_ESTIMATED 0.5f
public static final float TYPE_ESTIMATED 0.0f
public static final float TYPE_MANUAL 1.0f
public static final float TYPE_MEASURED 0.8999999761581421f
public static final float TYPE_MEASURED_MIN 0.800000011920929f
public static final float TYPE_UNKNOWN -0.10000000149011612f

com.aelitis.azureus.core.speedmanager.SpeedManagerListener
public static final int PR_ASN 1
public static final int PR_DOWN_CAPACITY 3
public static final int PR_UP_CAPACITY 2

com.aelitis.azureus.core.speedmanager.impl.SpeedManagerAlgorithmProvider
public static final int UPDATE_PERIOD_MILLIS 1000

com.aelitis.azureus.core.speedmanager.impl.SpeedManagerImpl
public static final java.lang.String CONFIG_VERSION "Auto Upload Speed Version"
public static final java.lang.String CONFIG_VERSION_STR "Auto_Upload_Speed_Version_String"
protected static final int UPDATE_PERIOD_MILLIS 3000

com.aelitis.azureus.core.speedmanager.impl.v2.PingSpaceMapper
public static final int RESULT_DOWNLOAD_INDEX 1
public static final int RESULT_UPLOAD_INDEX 0

com.aelitis.azureus.core.speedmanager.impl.v2.PingSpaceMonitor
public static final int DOWNLOAD 89
public static final int NONE 0
public static final int UPLOAD 88

com.aelitis.azureus.core.speedmanager.impl.v2.SMConst
public static final int MIN_DOWNLOAD_BYTES_PER_SEC 20480
public static final int MIN_UPLOAD_BYTES_PER_SEC 5120
public static final int RATE_UNLIMITED 0
public static final int START_DOWNLOAD_RATE_MAX 61440
public static final int START_UPLOAD_RATE_MAX 30720

com.aelitis.azureus.core.speedmanager.impl.v2.SMSearchManager
public static final java.lang.String DOWNLOAD "Download"
public static final java.lang.String UPLOAD "Upload"

com.aelitis.azureus.core.speedmanager.impl.v2.SpeedLimitMonitor
public static final java.lang.String DOWNLOAD_CONF_LIMIT_SETTING "SpeedLimitMonitor.setting.download.limit.conf"
public static final java.lang.String UPLOAD_CHOKE_PING_COUNT "SpeedLimitMonitor.setting.choke.ping.count"
public static final java.lang.String UPLOAD_CONF_LIMIT_SETTING "SpeedLimitMonitor.setting.upload.limit.conf"
public static final java.lang.String USED_UPLOAD_CAPACITY_DOWNLOAD_MODE "SpeedLimitMonitor.setting.upload.used.download.mode"
public static final java.lang.String USED_UPLOAD_CAPACITY_SEEDING_MODE "SpeedLimitMonitor.setting.upload.used.seeding.mode"

com.aelitis.azureus.core.speedmanager.impl.v2.SpeedManagerAlgorithmProviderV2
public static final java.lang.String SETTING_DATA_SOURCE_INPUT "SpeedManagerAlgorithmProviderV2.source.data.input"
public static final java.lang.String SETTING_DHT_BAD_SET_POINT "SpeedManagerAlgorithmProviderV2.setting.dht.bad.setpoint"
public static final java.lang.String SETTING_DHT_BAD_TOLERANCE "SpeedManagerAlgorithmProviderV2.setting.dht.bad.tolerance"
public static final java.lang.String SETTING_DHT_GOOD_SET_POINT "SpeedManagerAlgorithmProviderV2.setting.dht.good.setpoint"
public static final java.lang.String SETTING_DHT_GOOD_TOLERANCE "SpeedManagerAlgorithmProviderV2.setting.dht.good.tolerance"
public static final java.lang.String SETTING_DOWNLOAD_LIMIT_ESTIMATE_TYPE_FROM_UI "AutoSpeed Network Download Speed Type (temp)"
public static final java.lang.String SETTING_DOWNLOAD_MAX_LIMIT "SpeedManagerAlgorithmProviderV2.setting.download.max.limit"
public static final java.lang.String SETTING_INTERVALS_BETWEEN_ADJUST "SpeedManagerAlgorithmProviderV2.intervals.between.adjust"
public static final java.lang.String SETTING_UPLOAD_LIMIT_ESTIMATE_TYPE_FROM_UI "AutoSpeed Network Upload Speed Type (temp)"
public static final java.lang.String SETTING_UPLOAD_MAX_LIMIT "SpeedManagerAlgorithmProviderV2.setting.upload.max.limit"
public static final java.lang.String SETTING_V2_BETA_ENABLED "SpeedManagerAlgorithmProviderV2.setting.beta.enabled"
public static final java.lang.String SETTING_WAIT_AFTER_ADJUST "SpeedManagerAlgorithmProviderV2.setting.wait.after.adjust"

com.aelitis.azureus.core.stats.AzureusCoreStats
public static final int AVERAGE_PERIOD 1000
public static final java.lang.String CUMULATIVE "Cumulative"
public static final java.lang.String POINT "Point"
public static final java.lang.String ST_ALL ".*"
public static final java.lang.String ST_DISK "disk.*"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_BYTES_MULTIPLE "disk.read.bytes.multiple"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_BYTES_SINGLE "disk.read.bytes.single"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_BYTES_TOTAL "disk.read.bytes.total"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_IO_COUNT "disk.read.io.count"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_IO_TIME "disk.read.io.time"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_QUEUE_BYTES "disk.read.queue.bytes"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_QUEUE_LENGTH "disk.read.queue.length"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_REQUEST_BLOCKS "disk.read.request.blocks"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_REQUEST_COUNT "disk.read.request.count"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_REQUEST_MULTIPLE "disk.read.request.multiple"
public static final java.lang.String ST_DISK_READ_REQUEST_SINGLE "disk.read.request.single"
public static final java.lang.String ST_DISK_WRITE_BYTES_MULTIPLE "disk.write.bytes.multiple"
public static final java.lang.String ST_DISK_WRITE_BYTES_SINGLE "disk.write.bytes.single"
public static final java.lang.String ST_DISK_WRITE_BYTES_TOTAL "disk.write.bytes.total"
public static final java.lang.String ST_DISK_WRITE_IO_COUNT "disk.write.io.count"
public static final java.lang.String ST_DISK_WRITE_IO_TIME "disk.write.io.time"
public static final java.lang.String ST_DISK_WRITE_QUEUE_BYTES "disk.write.queue.bytes"
public static final java.lang.String ST_DISK_WRITE_QUEUE_LENGTH "disk.write.queue.length"
public static final java.lang.String ST_DISK_WRITE_REQUEST_BLOCKS "disk.write.request.blocks"
public static final java.lang.String ST_DISK_WRITE_REQUEST_COUNT "disk.write.request.count"
public static final java.lang.String ST_NET_HTTP_IN_REQUEST_COUNT "net.http.inbound.request.count"
public static final java.lang.String ST_NET_HTTP_IN_REQUEST_GETRIGHT_COUNT "net.http.inbound.request.getright.count"
public static final java.lang.String ST_NET_HTTP_IN_REQUEST_INVALID_COUNT "net.http.inbound.request.invalid.count"
public static final java.lang.String ST_NET_HTTP_IN_REQUEST_OK_COUNT "net.http.inbound.request.ok.count"
public static final java.lang.String ST_NET_HTTP_IN_REQUEST_WEBSEED_COUNT "net.http.inbound.request.webseed.count"
public static final java.lang.String ST_NET_READ_CONTROL_CON_COUNT "net.read.control.con.count"
public static final java.lang.String ST_NET_READ_CONTROL_ENTITY_COUNT "net.read.control.entity.count"
public static final java.lang.String ST_NET_READ_CONTROL_LOOP_COUNT "net.read.control.loop.count"
public static final java.lang.String ST_NET_READ_CONTROL_NP_COUNT "net.read.control.np.count"
public static final java.lang.String ST_NET_READ_CONTROL_P_COUNT "net.read.control.p.count"
public static final java.lang.String ST_NET_READ_CONTROL_READY_CON_COUNT "net.read.control.ready.con.count"
public static final java.lang.String ST_NET_READ_CONTROL_WAIT_COUNT "net.read.control.wait.count"
public static final java.lang.String ST_NET_TCP_OUT_CANCEL_QUEUE_LENGTH "net.tcp.outbound.cancel.queue.length"
public static final java.lang.String ST_NET_TCP_OUT_CLOSE_QUEUE_LENGTH "net.tcp.outbound.close.queue.length"
public static final java.lang.String ST_NET_TCP_OUT_CONNECT_QUEUE_LENGTH "net.tcp.outbound.connect.queue.length"
public static final java.lang.String ST_NET_TCP_OUT_PENDING_QUEUE_LENGTH "net.tcp.outbound.pending.queue.length"
public static final java.lang.String ST_NET_TCP_SELECT_READ_COUNT "net.tcp.select.read.count"
public static final java.lang.String ST_NET_TCP_SELECT_WRITE_COUNT "net.tcp.select.write.count"
public static final java.lang.String ST_NET_WRITE_CONTROL_CON_COUNT "net.write.control.con.count"
public static final java.lang.String ST_NET_WRITE_CONTROL_ENTITY_COUNT "net.write.control.entity.count"
public static final java.lang.String ST_NET_WRITE_CONTROL_NP_COUNT "net.write.control.np.count"
public static final java.lang.String ST_NET_WRITE_CONTROL_P_COUNT "net.write.control.p.count"
public static final java.lang.String ST_NET_WRITE_CONTROL_READY_BYTE_COUNT "net.write.control.ready.byte.count"
public static final java.lang.String ST_NET_WRITE_CONTROL_READY_CON_COUNT "net.write.control.ready.con.count"
public static final java.lang.String ST_NET_WRITE_CONTROL_WAIT_COUNT "net.write.control.wait.count"
public static final java.lang.String ST_PEER_CONTROL_LOOP_COUNT "peer.control.loop.count"
public static final java.lang.String ST_PEER_CONTROL_SCHEDULE_COUNT "peer.control.schedule.count"
public static final java.lang.String ST_PEER_CONTROL_WAIT_COUNT "peer.control.wait.count"
public static final java.lang.String ST_PEER_CONTROL_WAIT_TIME "peer.control.wait.time"
public static final java.lang.String ST_PEER_CONTROL_YIELD_COUNT "peer.control.yield.count"
public static final java.lang.String ST_PEER_MANAGER_COUNT "peer.manager.count"
public static final java.lang.String ST_PEER_MANAGER_PEER_COUNT "peer.manager.peer.count"
public static final java.lang.String ST_PEER_MANAGER_PEER_SNUBBED_COUNT "peer.manager.peer.snubbed.count"
public static final java.lang.String ST_PEER_MANAGER_PEER_STALLED_DISK_COUNT "peer.manager.peer.stalled.disk.count"
public static final java.lang.String ST_TRACKER_ANNOUNCE_COUNT "tracker.announce.count"
public static final java.lang.String ST_TRACKER_ANNOUNCE_TIME "tracker.announce.time"
public static final java.lang.String ST_TRACKER_READ_BYTES "tracker.read.bytes.total"
public static final java.lang.String ST_TRACKER_SCRAPE_COUNT "tracker.scrape.count"
public static final java.lang.String ST_TRACKER_SCRAPE_TIME "tracker.scrape.time"
public static final java.lang.String ST_TRACKER_WRITE_BYTES "tracker.write.bytes.total"
public static final java.lang.String ST_XFER_DOWNLOADED_DATA_BYTES "xfer.download.data.bytes.total"
public static final java.lang.String ST_XFER_DOWNLOADED_PROTOCOL_BYTES "xfer.download.protocol.bytes.total"
public static final java.lang.String ST_XFER_UPLOADED_DATA_BYTES "xfer.upload.data.bytes.total"
public static final java.lang.String ST_XFER_UPLOADED_PROTOCOL_BYTES "xfer.upload.protocol.bytes.total"

com.aelitis.azureus.core.subs.Subscription
public static final int ADD_TYPE_CREATE 1
public static final int ADD_TYPE_IMPORT 2
public static final int ADD_TYPE_LOOKUP 3
public static final int AZ_VERSION 1

com.aelitis.azureus.core.subs.SubscriptionHistory
public static final int DEFAULT_CHECK_INTERVAL_MINS 120

com.aelitis.azureus.core.subs.SubscriptionListener
public static final int CR_METADATA 1
public static final int CR_RESULTS 2

com.aelitis.azureus.core.tag.Tag
public static final java.lang.String TP_SETTINGS_REQUESTED "Settings Requested"

com.aelitis.azureus.core.tag.TagDownload
public static final int FEATURES 511

com.aelitis.azureus.core.tag.TagFeature
public static final int TF_EXEC_ON_ASSIGN 64
public static final int TF_FILE_LOCATION 16
public static final int TF_LIMITS 128
public static final int TF_NONE 0
public static final int TF_NOTIFICATIONS 256
public static final int TF_PROPERTIES 32
public static final int TF_RATE_LIMIT 1
public static final int TF_RSS_FEED 2
public static final int TF_RUN_STATE 4
public static final int TF_XCODE 8

com.aelitis.azureus.core.tag.TagFeatureExecOnAssign
public static final int ACTION_DESTROY 1
public static final int ACTION_FORCE_START 8
public static final int ACTION_NONE 0
public static final int ACTION_NOT_FORCE_START 16
public static final int ACTION_PAUSE 64
public static final int ACTION_RESUME 128
public static final int ACTION_SCRIPT 32
public static final int ACTION_START 2
public static final int ACTION_STOP 4

com.aelitis.azureus.core.tag.TagFeatureFileLocation
public static final long FL_BOTH 3L
public static final long FL_DATA 1L
public static final long FL_DEFAULT 1L
public static final long FL_NONE 0L
public static final long FL_TORRENT 2L

com.aelitis.azureus.core.tag.TagFeatureLimits
public static final int OP_ADDED_TO_VUZE 0
public static final int OP_ADED_TO_TAG 1
public static final int OP_DEFAULT 0
public static final int RS_ARCHIVE 1
public static final int RS_DEFAULT 0
public static final int RS_DELETE_FROM_COMPUTER 3
public static final int RS_MOVE_TO_OLD_TAG 4
public static final int RS_NONE 0
public static final int RS_REMOVE_FROM_LIBRARY 2

com.aelitis.azureus.core.tag.TagFeatureNotifications
public static final int NOTIFY_NONE 0
public static final int NOTIFY_ON_ADD 1
public static final int NOTIFY_ON_REMOVE 2

com.aelitis.azureus.core.tag.TagFeatureProperties
public static final java.lang.String PR_CONSTRAINT "constraint"
public static final java.lang.String PR_TRACKER_TEMPLATES "tracker_templates"
public static final java.lang.String PR_TRACKERS "trackers"
public static final java.lang.String PR_UNTAGGED "untagged"
public static final int PT_BOOLEAN 2
public static final int PT_LONG 3
public static final int PT_STRING_LIST 1

com.aelitis.azureus.core.tag.TagFeatureRateLimit
public static final boolean AT_RATELIMIT_MAX_AGGREGATE_SR_PRIORITY_DEFAULT true
public static final int SR_ACTION_PAUSE 1
public static final int SR_ACTION_QUEUE 0
public static final int SR_ACTION_STOP 2
public static final int SR_AGGREGATE_ACTION_DEFAULT 1
public static final int SR_INDIVIDUAL_ACTION_DEFAULT 0

com.aelitis.azureus.core.tag.TagFeatureRunState
public static final int RSC_ALL -1
public static final int RSC_NONE 0
public static final int RSC_PAUSE 2
public static final int RSC_RESUME 4
public static final int RSC_START 8
public static final int RSC_START_STOP_PAUSE 11
public static final int RSC_STOP 1
public static final int RSC_STOP_PAUSE 3

com.aelitis.azureus.core.tag.Taggable
public static final int TT_DOWNLOAD 2
public static final int TT_PEER 4

com.aelitis.azureus.core.tag.TagPeer
public static final int FEATURES 65

com.aelitis.azureus.core.tag.TagType
public static final int TT_DOWNLOAD_CATEGORY 1
public static final int TT_DOWNLOAD_MANUAL 3
public static final int TT_DOWNLOAD_STATE 2
public static final int TT_PEER_IPSET 4

com.aelitis.azureus.core.tag.TagTypeListener.TagEvent
public static final int ET_TAG_ADDED 0
public static final int ET_TAG_ATTENTION_REQUESTED 3
public static final int ET_TAG_CHANGED 1
public static final int ET_TAG_REMOVED 2

com.aelitis.azureus.core.tag.impl.TagBase
protected static final java.lang.String AT_BYTES_DOWN "b.down"
protected static final java.lang.String AT_BYTES_UP "b.up"
protected static final java.lang.String AT_CAN_BE_PUBLIC "canpub"
protected static final java.lang.String AT_COLOR_ID "col.rgb"
protected static final java.lang.String AT_DESCRIPTION "desc"
protected static final java.lang.String AT_EOA_PREFIX "eoa."
protected static final java.lang.String AT_EOS_SCRIPT "eos.scr"
protected static final java.lang.String AT_FL_COPY_COMP "fl.copy"
protected static final java.lang.String AT_FL_COPY_COMP_OPT "fl.copy.o"
protected static final java.lang.String AT_FL_INIT_LOC "fl.init"
protected static final java.lang.String AT_FL_INIT_LOC_OPT "fl.init.o"
protected static final java.lang.String AT_FL_MOVE_COMP "fl.comp"
protected static final java.lang.String AT_FL_MOVE_COMP_OPT "fl.comp.o"
protected static final java.lang.String AT_GROUP "gr"
protected static final java.lang.String AT_IMAGE_ID "img.id"
protected static final java.lang.String AT_LIMIT_ORDERING "max.t.o"
protected static final java.lang.String AT_MAX_TAGGABLES "max.t"
protected static final java.lang.String AT_NOTIFICATION_POST "noti.post"
protected static final java.lang.String AT_ORIGINAL_NAME "oname"
protected static final java.lang.String AT_PROPERTY_PREFIX "pp."
protected static final java.lang.String AT_PUBLIC "pub"
protected static final java.lang.String AT_RATELIMIT_DOWN "rl.down"
protected static final java.lang.String AT_RATELIMIT_MAX_AGGREGATE_SR "rl.maxaggsr"
protected static final java.lang.String AT_RATELIMIT_MAX_AGGREGATE_SR_ACTION "rl.maxaggsr.a"
protected static final java.lang.String AT_RATELIMIT_MAX_AGGREGATE_SR_PRIORITY "rl.maxaggsr.p"
protected static final java.lang.String AT_RATELIMIT_MAX_SR "rl.maxsr"
protected static final java.lang.String AT_RATELIMIT_MAX_SR_ACTION "rl.maxsr.a"
protected static final java.lang.String AT_RATELIMIT_MIN_SR "rl.minsr"
protected static final java.lang.String AT_RATELIMIT_UP "rl.up"
protected static final java.lang.String AT_RATELIMIT_UP_PRI "rl.uppri"
protected static final java.lang.String AT_REMOVAL_STRATEGY "max.t.r"
protected static final java.lang.String AT_RSS_ENABLE "rss.enable"
protected static final java.lang.String AT_VISIBLE "vis"
protected static final java.lang.String AT_XCODE_TARGET "xcode.to"

com.aelitis.azureus.core.tag.impl.TagTypeBase
protected static final java.lang.String AT_COLOR_ID "col.rgb"

com.aelitis.azureus.core.torrent.PlatformTorrentUtils
public static final java.lang.String AELITIS_HOST_CORE ".aelitis.com"
public static final java.lang.String VUZE_HOST_CORE ".vuze.com"

com.aelitis.azureus.core.tracker.TrackerPeerSource
public static final int ST_AVAILABLE 7
public static final int ST_DISABLED 1
public static final int ST_ERROR 6
public static final int ST_INITIALISING 9
public static final int ST_ONLINE 5
public static final int ST_QUEUED 3
public static final int ST_STOPPED 2
public static final int ST_UNAVAILABLE 8
public static final int ST_UNKNOWN 0
public static final int ST_UPDATING 4
public static final int TP_DHT 3
public static final int TP_HTTP_SEED 2
public static final int TP_INCOMING 6
public static final int TP_LAN 4
public static final int TP_PEX 5
public static final int TP_PLUGIN 7
public static final int TP_TRACKER 1
public static final int TP_UNKNOWN 0

com.aelitis.azureus.core.update.impl.AzureusRestarterImpl
public static final java.lang.String UPDATE_PROPERTIES "update.properties"

com.aelitis.azureus.core.util.AEPriorityMixin
public static final int PRIORITY_HIGH 3
public static final int PRIORITY_LOW 1
public static final int PRIORITY_NORMAL 2

com.aelitis.azureus.core.util.AZ3Functions.provider
public static final int SERVICE_SITE_RELATIVE 27

com.aelitis.azureus.core.util.HTTPUtils
public static final java.lang.String NL "\r\n"

com.aelitis.azureus.core.util.bloom.impl.BloomFilterImpl
protected static final java.lang.String MY_PACKAGE "com.aelitis.azureus.core.util.bloom.impl"

com.aelitis.azureus.core.util.http.HTTPAuthHelper
public static final int CONNECT_TIMEOUT 30000
public static final int MAX_PROCESSORS 32
public static final int READ_TIMEOUT 30000
public static final boolean TRACE false

com.aelitis.azureus.core.versioncheck.VersionCheckClient
public static final java.lang.String AZ_MSG_SERVER_ADDRESS_V6 "version6.vuze.com"
public static final java.lang.String HTTP_SERVER_ADDRESS_V4 "version.vuze.com"
public static final java.lang.String HTTP_SERVER_ADDRESS_V6 "version6.vuze.com"
public static final int HTTP_SERVER_PORT 80
public static final java.lang.String REASON_CHECK_SWT "sw"
public static final java.lang.String REASON_DHT_BOOTSTRAP "db"
public static final java.lang.String REASON_DHT_ENABLE_ALLOWED "de"
public static final java.lang.String REASON_DHT_EXTENDED_ALLOWED "dx"
public static final java.lang.String REASON_DHT_FLAGS "df"
public static final java.lang.String REASON_EXTERNAL_IP "ip"
public static final java.lang.String REASON_PLUGIN_UPDATE "pu"
public static final java.lang.String REASON_RECOMMENDED_PLUGINS "rp"
public static final java.lang.String REASON_SECONDARY_CHECK "sc"
public static final java.lang.String REASON_UPDATE_CHECK_PERIODIC "up"
public static final java.lang.String REASON_UPDATE_CHECK_START "us"
public static final java.lang.String TCP_SERVER_ADDRESS_V4 "version.vuze.com"
public static final java.lang.String TCP_SERVER_ADDRESS_V6 "version6.vuze.com"
public static final int TCP_SERVER_PORT 80
public static final java.lang.String UDP_SERVER_ADDRESS_V4 "version.vuze.com"
public static final java.lang.String UDP_SERVER_ADDRESS_V6 "version6.vuze.com"
public static final int UDP_SERVER_PORT 2080

com.aelitis.azureus.core.versioncheck.VersionCheckClientUDPCodecs
public static final int ACT_VERSION_REPLY 33
public static final int ACT_VERSION_REQUEST 32

com.aelitis.azureus.core.vuzefile.VuzeFileComponent
public static final int COMP_TYPE_ADD_TORRENT 2048
public static final int COMP_TYPE_CONFIG_SETTINGS 1024
public static final int COMP_TYPE_CONTENT_NETWORK 128
public static final int COMP_TYPE_CUSTOMIZATION 64
public static final int COMP_TYPE_DEVICE 512
public static final int COMP_TYPE_METASEARCH_OPERATION 256
public static final int COMP_TYPE_METASEARCH_TEMPLATE 1
public static final int COMP_TYPE_NONE 0
public static final int COMP_TYPE_PLUGIN 8
public static final int COMP_TYPE_SUBSCRIPTION 16
public static final int COMP_TYPE_SUBSCRIPTION_SINGLETON 32
public static final int COMP_TYPE_V3_CONDITION_CHECK 4
public static final int COMP_TYPE_V3_NAVIGATION 2

com.aelitis.azureus.plugins.dht.DHTPlugin
public static final byte DT_FREQUENCY 2
public static final byte DT_NONE 1
public static final byte DT_SIZE 3
public static final int EVENT_DHT_AVAILABLE 1024
public static final byte FLAG_ANON 16
public static final byte FLAG_DOWNLOADING 1
public static final byte FLAG_MULTI_VALUE 4
public static final byte FLAG_PRECIOUS 32
public static final byte FLAG_SEEDING 2
public static final byte FLAG_SINGLE_VALUE 0
public static final byte FLAG_STATS 8
public static final int MAX_VALUE_SIZE 512
public static final int NW_CVS 1
public static final int NW_MAIN 0
public static final int STATUS_DISABLED 1
public static final int STATUS_FAILED 4
public static final int STATUS_INITALISING 2
public static final int STATUS_RUNNING 3

com.aelitis.azureus.plugins.dht.DHTPluginInterface
public static final byte FLAG_ANON 16
public static final byte FLAG_BRIDGED 64
public static final byte FLAG_DOWNLOADING 1
public static final byte FLAG_MULTI_VALUE 4
public static final byte FLAG_PRECIOUS 32
public static final byte FLAG_SEEDING 2
public static final byte FLAG_SINGLE_VALUE 0
public static final byte FLAG_STATS 8
public static final int MAX_VALUE_SIZE 512

com.aelitis.azureus.plugins.dht.impl.DHTPluginStorageManager
public static final int LOCAL_DIVERSIFICATION_ENTRIES_LIMIT 2048
public static final int LOCAL_DIVERSIFICATION_READS_PER_MIN 30
public static final int LOCAL_DIVERSIFICATION_READS_PER_MIN_SAMPLES 3
public static final int LOCAL_DIVERSIFICATION_SIZE_LIMIT 32768
public static final int MAX_STORAGE_KEYS 65536

com.aelitis.azureus.plugins.extseed.impl.ExternalSeedReaderImpl
public static final int INITIAL_DELAY 30000
public static final int RECONNECT_DEFAULT 30000
public static final int STALLED_DOWNLOAD_SPEED 20480
public static final int STALLED_PEER_SPEED 5120
public static final int TOP_PIECE_PRIORITY 100000

com.aelitis.azureus.plugins.extseed.util.ExternalSeedHTTPDownloaderRange
public static final java.lang.String NL "\r\n"

com.aelitis.azureus.plugins.magnet.MagnetPlugin
public static final int FL_DISABLE_MD_LOOKUP 1
public static final int FL_NONE 0

com.aelitis.azureus.plugins.net.buddy.BuddyPlugin
public static final int BLOCK_CRYPTO 2
public static final int MAX_MESSAGE_SIZE 4194304
public static final int MT_V3_CHAT 1
public static final int PERSISTENT_MSG_RETRY_PERIOD 300000
protected static final int RT_INTERNAL_FRAGMENT 5
protected static final int RT_INTERNAL_REPLY_CLOSE 4
protected static final int RT_INTERNAL_REPLY_PING 2
protected static final int RT_INTERNAL_REQUEST_CLOSE 3
protected static final int RT_INTERNAL_REQUEST_PING 1
public static final int STATUS_APPEAR_OFFLINE 4
public static final int STATUS_AWAY 1
public static final int STATUS_BUSY 3
public static final int STATUS_NOT_AVAILABLE 2
public static final int STATUS_ONLINE 0
protected static final int STATUS_REPUBLISH_PERIOD 600000
public static final int STREAM_CRYPTO 3
public static final int SUBSYSTEM_AZ2 1
public static final int SUBSYSTEM_AZ3 2
public static final int SUBSYSTEM_INTERNAL 0
protected static final int SUBSYSTEM_MSG_TYPE_BASE 1024
public static final boolean SUPPORT_ONLINE_STATUS true
public static final int TIMER_PERIOD 10000
protected static final boolean TRACE false
public static final int VERSION_CHAT 2
public static final int VERSION_CURRENT 2
public static final int VERSION_INITIAL 1

com.aelitis.azureus.plugins.net.buddy.BuddyPluginAZ2
public static final int CHAT_MSG_TYPE_PARTICIPANTS_ADDED 2
public static final int CHAT_MSG_TYPE_PARTICIPANTS_REMOVED 3
public static final int CHAT_MSG_TYPE_TEXT 1
public static final int RT_AZ2_REPLY_CHAT 6
public static final int RT_AZ2_REPLY_MESSAGE 2
public static final int RT_AZ2_REPLY_RSS 10
public static final int RT_AZ2_REPLY_SEND_TORRENT 4
public static final int RT_AZ2_REPLY_TRACK 8
public static final int RT_AZ2_REQUEST_CHAT 5
public static final int RT_AZ2_REQUEST_MESSAGE 1
public static final int RT_AZ2_REQUEST_RSS 9
public static final int RT_AZ2_REQUEST_SEND_TORRENT 3
public static final int RT_AZ2_REQUEST_TRACK 7

com.aelitis.azureus.plugins.net.buddy.BuddyPluginBeta
public static final java.lang.String BETA_CHAT_KEY "test:beta:chat"
public static final int FLAGS_MSG_FLASH_NO 0
public static final java.lang.String FLAGS_MSG_FLASH_OVERRIDE "f"
public static final int FLAGS_MSG_FLASH_YES 1
public static final java.lang.String FLAGS_MSG_ORIGIN_KEY "o"
public static final int FLAGS_MSG_ORIGIN_RATINGS 1
public static final int FLAGS_MSG_ORIGIN_SEED_REQ 2
public static final int FLAGS_MSG_ORIGIN_SUBS 3
public static final int FLAGS_MSG_ORIGIN_USER 0
public static final java.lang.String FLAGS_MSG_TYPE_KEY "t"
public static final int FLAGS_MSG_TYPE_ME 1
public static final int FLAGS_MSG_TYPE_NORMAL 0
public static final int PRIVATE_CHAT_DISABLED 1
public static final int PRIVATE_CHAT_ENABLED 3
public static final int PRIVATE_CHAT_PINNED_ONLY 2

com.aelitis.azureus.plugins.net.buddy.BuddyPluginBeta.ChatInstance
public static final java.lang.String OPT_INVISIBLE "invisible"

com.aelitis.azureus.plugins.net.buddy.BuddyPluginBeta.ChatMessage
public static final int MT_ERROR 3
public static final int MT_INFO 2
public static final int MT_NORMAL 1
protected static final int SEEN_NO 2
protected static final int SEEN_UNKNOWN 0
protected static final int SEEN_YES 1

com.aelitis.azureus.plugins.net.buddy.BuddyPluginViewInterface
public static final java.lang.String VP_CHAT "chat"
public static final java.lang.String VP_DOWNLOAD "download"
public static final java.lang.String VP_SWT_COMPOSITE "swt_comp"

com.aelitis.azureus.plugins.net.buddy.tracker.BuddyPluginTracker
public static final int BUDDY_NETWORK_IDLE 1
public static final int BUDDY_NETWORK_INBOUND 3
public static final int BUDDY_NETWORK_INOUTBOUND 4
public static final int BUDDY_NETWORK_OUTBOUND 2

com.aelitis.azureus.plugins.net.netstatus.NetStatusPlugin
public static final java.lang.String VIEW_ID "aznetstatus"

com.aelitis.azureus.plugins.net.netstatus.swt.NetStatusPluginTester
public static final int TEST_BT_CONNECT 16
public static final int TEST_INBOUND 8
public static final int TEST_IPV6 32
public static final int TEST_NAT_PROXIES 2
public static final int TEST_OUTBOUND 4
public static final int TEST_PROXY_CONNECT 128
public static final int TEST_VUZE_SERVICES 64

com.aelitis.azureus.plugins.removerules.DownloadRemoveRulesPlugin
public static final int AELITIS_BIG_TORRENT_SEED_LIMIT 10000
public static final int AELITIS_SMALL_TORRENT_SEED_LIMIT 1000
public static final int DELAYED_REMOVAL_PERIOD 60000
public static final int INITIAL_DELAY 60000
public static final int MAX_SEED_TO_PEER_RATIO 10
public static final java.lang.String UPDATE_TRACKER "tracker.update.vuze.com"

com.aelitis.azureus.plugins.startstoprules.defaultplugin.DefaultRankCalculator
public static final int DOWNLOAD_ORDER_INDEX 0
public static final int DOWNLOAD_ORDER_SEED_COUNT 1
public static final int DOWNLOAD_ORDER_SPEED 2
public static final int FIRSTPRIORITY_ALL 0
public static final int FIRSTPRIORITY_ANY 1
public static final int SR_0PEERS -7
public static final int SR_COMPLETE_STARTS_AT 1000000000
public static final int SR_FP_SPRATIOMET -3
public static final int SR_FP0PEERS -6
public static final int SR_IGNORED_LESS_THAN -1
public static final int SR_NOTQUEUED -2
public static final int SR_NUMSEEDSMET -5
public static final int SR_RATIOMET -4
public static final int SR_SHARERATIOMET -8
public static final int SR_TIMED_QUEUED_ENDS_AT 199999999

com.aelitis.azureus.plugins.startstoprules.defaultplugin.StartStopRulesDefaultPlugin
public static final int RANK_NONE 0
public static final int RANK_PEERCOUNT 4
public static final int RANK_SEEDCOUNT 2
public static final int RANK_SPRATIO 1
public static final int RANK_TIMED 3

com.aelitis.azureus.plugins.tracker.dht.DHTTrackerPlugin
public static final int NUM_WANT 30

com.aelitis.azureus.plugins.upnp.UPnPMapping
public static final int PT_DEFAULT 1
public static final int PT_PERSISTENT 2
public static final int PT_TRANSIENT 3

com.aelitis.azureus.ui.UIFunctions
public static final int ACTION_FULL_UPDATE 1
public static final int ACTION_UPDATE_RESTART_REQUEST 2
public static final java.lang.String OTO_DEFAULT_TO_STOPPED "defaultStopped"
public static final boolean OTO_DEFAULT_TO_STOPPED_DEFAULT false
public static final java.lang.String OTO_FORCE_OPEN "forceOpen"
public static final boolean OTO_FORCE_OPEN_DEFAULT false
public static final java.lang.String OTO_HIDE_ERRORS "hideErrors"
public static final boolean OTO_HIDE_ERRORS_DEFAULT false
public static final java.lang.String OTO_SILENT "silent"
public static final boolean OTO_SILENT_DEFAULT false
public static final int STATUSICON_ERROR 2
public static final int STATUSICON_NONE 0
public static final int STATUSICON_WARNING 1
public static final int VIEW_CONFIG 4
public static final int VIEW_DM_DETAILS 5
public static final int VIEW_MYTORRENTS 8
public static final int VS_ACTIVE 4
public static final int VS_MINIMIZED 3
public static final int VS_MINIMIZED_TO_TRAY 2
public static final int VS_TRAY_ONLY 1

com.aelitis.azureus.ui.common.table.TableCellCore
public static final int TOOLTIPLISTENER_HOVER 0
public static final int TOOLTIPLISTENER_HOVERCOMPLETE 1

com.aelitis.azureus.ui.common.table.TableLifeCycleListener
public static final int EVENT_DESTROYED 1
public static final int EVENT_INITIALIZED 0

com.aelitis.azureus.ui.common.table.impl.DataSourceCallBackUtil
public static final long IMMEDIATE_ADDREMOVE_DELAY 150L

com.aelitis.azureus.ui.common.table.impl.TableViewImpl<DATASOURCETYPE>
public static final boolean DEBUG_SELECTION false

com.aelitis.azureus.ui.common.viewtitleinfo.ViewTitleInfo
public static final int TITLE_ACTIVE_STATE 9
public static final int TITLE_EXPORTABLE_DATASOURCE 10
public static final int TITLE_IMAGE_TOOLTIP 3
public static final int TITLE_IMAGEID 2
public static final int TITLE_INDICATOR_COLOR 8
public static final int TITLE_INDICATOR_TEXT 0
public static final int TITLE_INDICATOR_TEXT_TOOLTIP 1
public static final int TITLE_LOGID 7
public static final int TITLE_TEXT 5

com.aelitis.azureus.ui.mdi.MultipleDocumentInterface
public static final java.lang.String SIDEBAR_HEADER_DEVICES "header.devices"
public static final java.lang.String SIDEBAR_HEADER_DISCOVERY "header.discovery"
public static final java.lang.String SIDEBAR_HEADER_DVD "header.dvd"
public static final java.lang.String SIDEBAR_HEADER_PLUGINS "header.plugins"
public static final java.lang.String SIDEBAR_HEADER_TRANSFERS "header.transfers"
public static final java.lang.String SIDEBAR_HEADER_VUZE "header.vuze"
public static final java.lang.String SIDEBAR_POS_FIRST ""
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_ABOUTPLUGINS "About.Plugins"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_ACTIVITIES "Activity"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_ALLPEERS "AllPeersView"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_ARCHIVED_DOWNLOADS "ArchivedDownloads"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_BETAPROGRAM "BetaProgramme"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_BURN_INFO "BurnInfo"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_CHAT "ChatOverview"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_CLIENT_STATS "ClientStatsView"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_CONFIG "ConfigView"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_DEVICES "Devices"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_DOWNLOAD_HISTORY "DownloadHistory"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_GAMES "Games"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_LIBRARY "Library"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_LIBRARY_CD "LibraryCD"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_LIBRARY_DL "LibraryDL"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_LIBRARY_UNOPENED "LibraryUnopened"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_LOGGER "LoggerView"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_MY_SHARES "MySharesView"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_MY_TRACKER "MyTrackerView"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_PLUGINS "Plugins"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_PLUS "Plus"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_SEARCH "Search"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_SUBSCRIPTIONS "Subscriptions"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_TAG_DISCOVERY "TagDiscovery"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_TAGS "TagsOverview"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_TORRENT_DETAILS "DMDetails"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_TORRENT_OPTIONS "TorrentOptionsView"
public static final java.lang.String SIDEBAR_SECTION_WELCOME "Welcome"

com.aelitis.azureus.ui.skin.SkinConstants
public static final java.lang.String VIEWID_BROWSER_BROWSE "browse"
public static final java.lang.String VIEWID_BROWSER_WELCOME "welcome"
public static final java.lang.String VIEWID_MDI "mdi"
public static final java.lang.String VIEWID_PLUGINBAR "pluginbar"
public static final java.lang.String VIEWID_SIDEBAR_ACTIVITY_BIG "activity-big-area"
public static final java.lang.String VIEWID_SIDEBAR_ACTIVITY_SMALL "activity-small-area"
public static final java.lang.String VIEWID_SIDEBAR_LIBRARY_BIG "library-big-area"
public static final java.lang.String VIEWID_SIDEBAR_LIBRARY_SMALL "library-small-area"
public static final java.lang.String VIEWID_TOOLBAR "global-toolbar"
public static final java.lang.String VIEWID_VIEW_TOOLBAR "view-toolbar"

com.aelitis.azureus.ui.skin.SkinPropertiesImpl
public static final java.lang.String PATH_SKIN_DEFS "com/aelitis/azureus/ui/skin/"

com.aelitis.azureus.ui.swt.browser.listener.ConfigListener
public static final java.lang.String DEFAULT_LISTENER_ID "config"
public static final java.lang.String OP_CHECK_FOR_UPDATES "check-for-updates"
public static final java.lang.String OP_GET_MAGNET_PORT "get-magnet-port"
public static final java.lang.String OP_GET_VERSION "get-version"
public static final java.lang.String OP_LOG "log"
public static final java.lang.String OP_LOG_DIAGS "log-diags"
public static final java.lang.String OP_NEW_INSTALL "is-new-install"

com.aelitis.azureus.ui.swt.browser.listener.DisplayListener
public static final java.lang.String DEFAULT_LISTENER_ID "display"
public static final java.lang.String OP_BRING_TO_FRONT "bring-to-front"
public static final java.lang.String OP_COPY_TO_CLIPBOARD "copy-text"
public static final java.lang.String OP_GET_SELECTED_CONTENT "get-selected-content"
public static final java.lang.String OP_IRC_SUPPORT "irc-support"
public static final java.lang.String OP_OPEN_SEARCH "open-search"
public static final java.lang.String OP_OPEN_URL "open-url"
public static final java.lang.String OP_REFRESH_TAB "refresh-browser"
public static final java.lang.String OP_REGISTER "open-register"
public static final java.lang.String OP_RESET_URL "reset-url"
public static final java.lang.String OP_SEND_EMAIL "send-email"
public static final java.lang.String OP_SET_SELECTED_CONTENT "set-selected-content"
public static final java.lang.String OP_SHOW_DONATION_WINDOW "show-donation-window"
public static final java.lang.String OP_SWITCH_TO_TAB "switch-to-tab"
public static final java.lang.String VZ_NON_ACTIVE "vz-non-active"

com.aelitis.azureus.ui.swt.browser.listener.MetaSearchListener
public static final java.lang.String LISTENER_ID "metasearch"
public static final java.lang.String OP_ADD_EXTERNAL_LINKS "add-external-links"
public static final java.lang.String OP_CHANGE_ENGINE_SELECTION "change-engine-selection"
public static final java.lang.String OP_CLOSE_SEARCH_RESULTS "close-search-results"
public static final java.lang.String OP_CREATE_SUBSCRIPTION "create-subscription"
public static final java.lang.String OP_DELETE_SUBSCRIPTION_RESULTS "delete-subscription-results"
public static final java.lang.String OP_DELETE_TEMPLATE "delete-template"
public static final java.lang.String OP_DOWNLOAD_SUBSCRIPTION "download-subscription"
public static final java.lang.String OP_ENGINE_LOGIN "engine-login"
public static final java.lang.String OP_ENGINE_PREFERRED "engine-preferred"
public static final java.lang.String OP_EXPORT_TEMPLATE "export-template"
public static final java.lang.String OP_GET_ALL_ENGINES "get-all-engines"
public static final java.lang.String OP_GET_AUTO_MODE "get-auto-mode"
public static final java.lang.String OP_GET_ENGINES "get-engines"
public static final java.lang.String OP_GET_LOGIN_COOKIES "get-login-cookies"
public static final java.lang.String OP_HAS_LOAD_TORRENT "has-load-torrent"
public static final java.lang.String OP_IMPORT_TEMPLATE "import-template"
public static final java.lang.String OP_IS_CUSTOMISED "is-customized"
public static final java.lang.String OP_LOAD_TEMPLATE "load-template"
public static final java.lang.String OP_LOAD_TORRENT "load-torrent"
public static final java.lang.String OP_MARK_SUBSCRIPTION_RESULTS "mark-subscription-results"
public static final java.lang.String OP_OPEN_SEARCH_RESULTS "open-search-results"
public static final java.lang.String OP_READ_SUBSCRIPTION "read-subscription"
public static final java.lang.String OP_READ_SUBSCRIPTION_RESULTS "read-subscription-results"
public static final java.lang.String OP_SAVE_TEMPLATE "save-template"
public static final java.lang.String OP_SEARCH "search"
public static final java.lang.String OP_SET_SELECTED_ENGINES "set-selected-engines"
public static final java.lang.String OP_SUBSCRIPTION_SET_AUTODL "subscription-set-auto-download"
public static final java.lang.String OP_TEST_TEMPLATE "test-template"
public static final java.lang.String OP_UPDATE_SUBSCRIPTION "update-subscription"

com.aelitis.azureus.ui.swt.browser.listener.TorrentListener
public static final java.lang.String DEFAULT_LISTENER_ID "torrent"
public static final java.lang.String OP_LOAD_TORRENT "load-torrent"
public static final java.lang.String OP_LOAD_TORRENT_OLD "loadTorrent"

com.aelitis.azureus.ui.swt.browser.listener.VuzeListener
public static final java.lang.String DEFAULT_LISTENER_ID "vuze"
public static final java.lang.String OP_GET_MODE "get-mode"
public static final java.lang.String OP_GET_REMAINING "get-plus-remaining"
public static final java.lang.String OP_INSTALL_TRIAL "install-trial"
public static final java.lang.String OP_LOAD_VUZE_FILE "load-vuze-file"
public static final java.lang.String OP_RUN_SPEED_TEST "run-speed-test"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.search.ColumnSearchResultSite
public static final java.lang.String COLUMN_ID "site"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.searchsubs.ColumnSearchSubResultActions
public static final java.lang.String COLUMN_ID "actions"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.searchsubs.ColumnSearchSubResultAge
public static final java.lang.String COLUMN_ID "age"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.searchsubs.ColumnSearchSubResultRank
public static final java.lang.String COLUMN_ID "rank"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.searchsubs.ColumnSearchSubResultSize
public static final java.lang.String COLUMN_ID "size"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.searchsubs.ColumnSearchSubResultType
public static final java.lang.String COLUMN_ID "type"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.subscriptions.ColumnSubResultNew
public static final java.lang.String COLUMN_ID "new"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.subscriptions.ColumnSubscriptionNew
public static final java.lang.String COLUMN_ID "new"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.torrent.ColumnProgressETA
protected static final java.lang.String CFG_SHOWETA "ColumnProgressETA.showETA"
protected static final java.lang.String CFG_SHOWSPEED "ColumnProgressETA.showSpeed"
public static final java.lang.String COLUMN_ID "ProgressETA"
public static final long SHOW_ETA_AFTER_MS 30000L

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.torrent.ColumnStream
public static final java.lang.String COLUMN_ID "TorrentStream"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.torrent.ColumnThumbAndName
public static final java.lang.String COLUMN_ID "name"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.torrent.ColumnThumbnail
public static final java.lang.String COLUMN_ID "Thumbnail"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.torrent.ColumnUnopened
public static final java.lang.String COLUMN_ID "unopened"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.vuzeactivity.ColumnActivityActions
public static final java.lang.String COLUMN_ID "activityActions"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.vuzeactivity.ColumnActivityDate
public static final java.lang.String COLUMN_ID "activityDate"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.vuzeactivity.ColumnActivityNew
public static final java.lang.String COLUMN_ID "activityNew"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.vuzeactivity.ColumnActivityText
public static final java.lang.String COLUMN_ID "activityText"

com.aelitis.azureus.ui.swt.columns.vuzeactivity.ColumnActivityType
public static final java.lang.String COLUMN_ID "activityType"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.DeviceManagerUI
public static final java.lang.String CONFIG_VIEW_HIDE_REND_GENERIC "device.sidebar.ui.rend.hidegeneric"
public static final java.lang.String CONFIG_VIEW_SHOW_ONLY_TAGGED "device.sidebar.ui.rend.showonlytagged"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.SBC_DevicesODView
public static final java.lang.String TABLE_ID "DevicesOD"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.SBC_DevicesView
public static final java.lang.String TABLE_DEVICE_LIBRARY "DeviceLibrary"
public static final java.lang.String TABLE_DEVICES "Devices"
public static final java.lang.String TABLE_TRANSCODE_QUEUE "TranscodeQueue"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnOD_Completion
public static final java.lang.String COLUMN_ID "od_completion"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnOD_Name
public static final java.lang.String COLUMN_ID "od_name"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnOD_Remaining
public static final java.lang.String COLUMN_ID "od_remaining"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnOD_Status
public static final java.lang.String COLUMN_ID "od_status"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_Category
public static final java.lang.String COLUMN_ID "category"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_Completion
public static final java.lang.String COLUMN_ID "trancode_completion"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_CopiedToDevice
public static final java.lang.String COLUMN_ID "copied"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_Device
public static final java.lang.String COLUMN_ID "device"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_Duration
public static final java.lang.String COLUMN_ID "duration"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_Name
public static final java.lang.String COLUMN_ID "transcode_name"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_Profile
public static final java.lang.String COLUMN_ID "profile"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_Rank
public static final java.lang.String COLUMN_ID "trancode_qpos"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_Resolution
public static final java.lang.String COLUMN_ID "resolution"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_Status
public static final java.lang.String COLUMN_ID "transcode_status"

com.aelitis.azureus.ui.swt.devices.columns.ColumnTJ_Tags
public static final java.lang.String COLUMN_ID "tags"

com.aelitis.azureus.ui.swt.search.SBC_SearchResultsView
public static final java.lang.String TABLE_SR "SearchResults"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.OpenTorrentOptionsWindow
public static final java.lang.String TABLEID_FILES "OpenTorrentFile"
public static final java.lang.String TABLEID_TORRENTS "OpenTorrentTorrent"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.TableColumnOTOF_Download
public static final java.lang.String COLUMN_ID "download"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.TableColumnOTOF_Ext
public static final java.lang.String COLUMN_ID "fileext"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.TableColumnOTOF_Name
public static final java.lang.String COLUMN_ID "name"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.TableColumnOTOF_Path
public static final java.lang.String COLUMN_ID "path"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.TableColumnOTOF_Position
public static final java.lang.String COLUMN_ID "#"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.TableColumnOTOF_Priority
public static final java.lang.String COLUMN_ID "priority"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.TableColumnOTOF_Size
public static final java.lang.String COLUMN_ID "size"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.TableColumnOTOT_Name
public static final java.lang.String COLUMN_ID "torrentname"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.TableColumnOTOT_Position
public static final java.lang.String COLUMN_ID "#"

com.aelitis.azureus.ui.swt.shells.opentorrent.TableColumnOTOT_Size
public static final java.lang.String COLUMN_ID "size"

com.aelitis.azureus.ui.swt.skin.SWTSkin
public static final boolean DEBUG_VISIBILITIES false

com.aelitis.azureus.ui.swt.skin.SWTSkinObjectBasic
protected static final int BORDER_GRADIENT 3
protected static final int BORDER_ROUNDED 1
protected static final int BORDER_ROUNDED_FILL 2

com.aelitis.azureus.ui.swt.skin.SWTSkinObjectListener
public static final int EVENT_CREATE_REQUEST 5
public static final int EVENT_CREATED 4
public static final int EVENT_DATASOURCE_CHANGED 7
public static final int EVENT_DESTROY 3
public static final int EVENT_HIDE 1
public static final int EVENT_LANGUAGE_CHANGE 6
public static final int EVENT_SELECT 2
public static final int EVENT_SHOW 0

com.aelitis.azureus.ui.swt.skin.SWTSkinUtils
public static final int TILE_BOTH 3
public static final int TILE_CENTER_X 4
public static final int TILE_CENTER_Y 8
public static final int TILE_NONE 0
public static final int TILE_X 2
public static final int TILE_Y 1

com.aelitis.azureus.ui.swt.subscriptions.SBC_SubscriptionResultsView
public static final java.lang.String TABLE_SR "SubscriptionResults"

com.aelitis.azureus.ui.swt.subscriptions.SubscriptionsView
protected static final java.lang.String TABLE_ID "subscriptions"

com.aelitis.azureus.ui.swt.utils.SearchSubsUtils
public static final int HS_ARCHIVE 2
public static final int HS_HISTORY 3
public static final int HS_LIBRARY 1
public static final int HS_NONE 0
public static final int HS_UNKNOWN 4

com.aelitis.azureus.ui.swt.views.skin.SBC_ActivityView
public static final java.lang.String ID "activity-list"
public static final int MODE_BIGTABLE -1
public static final int MODE_DEFAULT 0
public static final int MODE_SMALLTABLE 0

com.aelitis.azureus.ui.swt.views.skin.SBC_LibraryView
public static final int MODE_BIGTABLE 0
public static final int MODE_SMALLTABLE 1
public static final int TORRENTS_ALL 0
public static final int TORRENTS_COMPLETE 1
public static final int TORRENTS_INCOMPLETE 2
public static final int TORRENTS_UNOPENED 3

com.aelitis.azureus.ui.swt.views.skin.sidebar.SideBar
protected static final int SIDEBAR_ATTENTION_DURATION 5000
protected static final int SIDEBAR_ATTENTION_PERIOD 500

com.aelitis.azureus.util.ConstantsVuze
public static final long DEFAULT_CONTENT_NETWORK_ID 1L

com.aelitis.azureus.util.DLReferals
public static final java.lang.String DL_REFERAL_DASHACTIVITY "dashboardactivity"
public static final java.lang.String DL_REFERAL_DBLCLICK "dblclick"
public static final java.lang.String DL_REFERAL_LAUNCH "launch"
public static final java.lang.String DL_REFERAL_PLAYDASHACTIVITY "playdashboardactivity"
public static final java.lang.String DL_REFERAL_PLAYDM "playdownloadmanager"
public static final java.lang.String DL_REFERAL_SELCONTENT "selectedcontent"
public static final java.lang.String DL_REFERAL_TOOLBAR "toolbar"
public static final java.lang.String DL_REFERAL_UNKNOWN "unknown"

com.aelitis.azureus.util.NavigationHelper
public static final int COMMAND_CONDITION_CHECK 2
public static final int COMMAND_SWITCH_TO_TAB 1

com.aelitis.azureus.util.PlayUtils
public static final boolean COMPLETE_PLAY_ONLY true
public static final int fileSizeThreshold 90
public static final java.lang.String playableFileExtensions ".avi .flv .flc .mp4 .divx .h264 .mkv .mov .mp2 .m4v .mp3 .aac, .mts, .m2ts"

com.aelitis.net.magneturi.impl.MagnetURIHandlerClient
protected static final java.lang.String NL "\r\n"

com.aelitis.net.magneturi.impl.MagnetURIHandlerImpl
protected static final java.lang.String NL "\r\n"

com.aelitis.net.udp.uc.PRUDPPacket
public static final int DEFAULT_UDP_TIMEOUT 30000
public static final int MAX_PACKET_SIZE 8192

com.aelitis.net.udp.uc.PRUDPPacketHandler
public static final int PRIORITY_HIGH 0
public static final int PRIORITY_IMMEDIATE 99
public static final int PRIORITY_LOW 2
public static final int PRIORITY_MEDIUM 1

com.aelitis.net.udp.uc.PRUDPPacketReply
public static final int PR_HEADER_SIZE 8

com.aelitis.net.udp.uc.PRUDPPacketRequest
public static final int PR_HEADER_SIZE 16

com.aelitis.net.upnp.UPnPLogListener
public static final int TYPE_ALWAYS 1
public static final int TYPE_ONCE_EVER 3
public static final int TYPE_ONCE_PER_SESSION 2

com.aelitis.net.upnp.UPnPSSDP
public static final java.lang.String SSDP_GROUP_ADDRESS "239.255.255.250"
public static final int SSDP_GROUP_PORT 1900

com.aelitis.net.upnp.impl.UPnPImpl
public static final java.lang.String NL "\r\n"

com.aelitis.net.upnp.services.UPnPWANConnection
public static final int CAP_ALL -1
public static final int CAP_UDP_TCP_SAME_PORT 1

com.aelitis.net.upnpms.UPNPMSItem
public static final java.lang.String IC_AUDIO "audio"
public static final java.lang.String IC_IMAGE "image"
public static final java.lang.String IC_OTHER "other"
public static final java.lang.String IC_VIDEO "video"

org.gudy.*

org.gudy.azureus2.core3.category.Category
public static final java.lang.String AT_AUTO_TRANSCODE_TARGET "at_att"
public static final java.lang.String AT_RSS_GEN "at_rss_gen"
public static final java.lang.String AT_UPLOAD_PRIORITY "at_up_pri"
public static final int TYPE_ALL 1
public static final int TYPE_UNCATEGORIZED 2
public static final int TYPE_USER 0

org.gudy.azureus2.core3.config.COConfigurationManager
public static final int CONFIG_DEFAULT_MAX_CONNECTIONS_GLOBAL 250
public static final int CONFIG_DEFAULT_MAX_CONNECTIONS_PER_TORRENT 50
public static final int CONFIG_DEFAULT_MAX_DOWNLOAD_SPEED 0
public static final int CONFIG_DEFAULT_MIN_MAX_UPLOAD_SPEED 5
public static final boolean ENABLE_MULTIPLE_UDP_PORTS false

org.gudy.azureus2.core3.config.impl.ConfigurationDefaults
public static final java.lang.String CFG_TORRENTADD_OPENOPTIONS "ui.addtorrent.openoptions"
public static final java.lang.String CFG_TORRENTADD_OPENOPTIONS_ALWAYS "always"
public static final java.lang.String CFG_TORRENTADD_OPENOPTIONS_MANY "many"
public static final java.lang.String CFG_TORRENTADD_OPENOPTIONS_NEVER "never"
public static final java.lang.String CFG_TORRENTADD_OPENOPTIONS_SEP "ui.addtorrent.openoptions.sep"
public static final int def_boolean 0
public static final float def_float 0.0f
public static final int def_int 0
public static final long def_long 0L
public static final java.lang.String def_String ""
public static final java.lang.String DEFAULT_FILE_CONVERSION_CHARS "\"=\'"

org.gudy.azureus2.core3.config.impl.TransferSpeedValidator
public static final java.lang.String AUTO_UPLOAD_ENABLED_CONFIGKEY "Auto Upload Speed Enabled"
public static final java.lang.String AUTO_UPLOAD_SEEDING_ENABLED_CONFIGKEY "Auto Upload Speed Seeding Enabled"
public static final java.lang.String DOWNLOAD_CONFIGKEY "Max Download Speed KBs"
public static final java.lang.String UPLOAD_CONFIGKEY "Max Upload Speed KBs"
public static final java.lang.String UPLOAD_SEEDING_CONFIGKEY "Max Upload Speed Seeding KBs"
public static final java.lang.String UPLOAD_SEEDING_ENABLED_CONFIGKEY "enable.seedingonly.upload.rate"

org.gudy.azureus2.core3.disk.DiskManager
public static final int ALLOCATING 2
public static final int BLOCK_SIZE 16384
public static final int BLOCK_SIZE_KB 16
public static final int CHECKING 3
public static final int ET_INSUFFICIENT_SPACE 2
public static final int ET_NONE 0
public static final int ET_OTHER 1
public static final int FAULTY 10
public static final int INITIALIZING 1
public static final int READY 4

org.gudy.azureus2.core3.disk.DiskManagerFileInfo
public static final int READ 1
public static final int ST_COMPACT 2
public static final int ST_LINEAR 1
public static final int ST_REORDER 3
public static final int ST_REORDER_COMPACT 4
public static final int WRITE 2

org.gudy.azureus2.core3.download.DownloadManager
public static final int ET_INSUFFICIENT_SPACE 2
public static final int ET_NONE 0
public static final int ET_OTHER 1
public static final int STATE_ALLOCATING 20
public static final int STATE_CHECKING 30
public static final int STATE_CLOSED 71
public static final int STATE_DOWNLOADING 50
public static final int STATE_ERROR 100
public static final int STATE_FINISHING 55
public static final int STATE_INITIALIZED 10
public static final int STATE_INITIALIZING 5
public static final int STATE_QUEUED 75
public static final int STATE_READY 40
public static final int STATE_SEEDING 60
public static final int STATE_START_OF_DAY -1
public static final int STATE_STOPPED 70
public static final int STATE_STOPPING 65
public static final int STATE_WAITING 0
public static final int WEALTH_ERROR 6
public static final int WEALTH_KO 5
public static final int WEALTH_NO_REMOTE 3
public static final int WEALTH_NO_TRACKER 2
public static final int WEALTH_OK 4
public static final int WEALTH_STOPPED 1

org.gudy.azureus2.core3.download.DownloadManagerInitialisationAdapter
public static final int ACT_ASSIGNS_TAGS 1
public static final int ACT_NONE 0
public static final int ACT_PROCESSES_TAGS 2

org.gudy.azureus2.core3.download.DownloadManagerState
public static final java.lang.String AT_AGGREGATE_SCRAPE_CACHE "agsc"
public static final java.lang.String AT_AVAIL_BAD_TIME "badavail"
public static final java.lang.String AT_CANONICAL_SD_DMAP "canosavedir"
public static final java.lang.String AT_CATEGORY "category"
public static final java.lang.String AT_COMPLETE_LAST_TIME "complt"
public static final java.lang.String AT_DISPLAY_NAME "displayname"
public static final java.lang.String AT_DL_FILE_ALERTS "df_alerts"
public static final java.lang.String AT_DND_PREFIX "dnd_pfx"
public static final java.lang.String AT_DND_SUBFOLDER "dnd_sf"
public static final java.lang.String AT_FILE_DOWNLOADED "filedownloaded"
public static final java.lang.String AT_FILE_LINKS_DEPRECATED "filelinks"
public static final java.lang.String AT_FILE_LINKS2 "filelinks2"
public static final java.lang.String AT_FILE_OTHER_HASHES "fileotherhashes"
public static final java.lang.String AT_FILE_STORE_TYPES "storetypes"
public static final java.lang.String AT_FILES_EXPANDED "file.expand"
public static final java.lang.String AT_FLAGS "flags"
public static final java.lang.String AT_INCOMP_FILE_SUFFIX "incompfilesuffix"
public static final java.lang.String AT_LAST_ADDED_TO_ACTIVE_TAG "last.act.tag"
public static final java.lang.String AT_MD_INFO_DICT_SIZE "mdinfodictsize"
public static final java.lang.String AT_MERGED_DATA "mergedata"
public static final java.lang.String AT_NETWORKS "networks"
public static final java.lang.String AT_PARAMETERS "parameters"
public static final java.lang.String AT_PEAK_RECEIVE_RATE "pkdo"
public static final java.lang.String AT_PEAK_SEND_RATE "pkup"
public static final java.lang.String AT_PEER_SOURCES "peersources"
public static final java.lang.String AT_PEER_SOURCES_DENIED "peersourcesdenied"
public static final java.lang.String AT_PRIMARY_FILE "primaryfile"
public static final java.lang.String AT_PRIMARY_FILE_IDX "primaryfileidx"
public static final java.lang.String AT_RELATIVE_SAVE_PATH "relativepath"
public static final java.lang.String AT_REORDER_MIN_MB "reordermb"
public static final java.lang.String AT_RESUME_STATE "resumecomplete"
public static final java.lang.String AT_SCRAPE_CACHE "scrapecache"
public static final java.lang.String AT_SCRAPE_CACHE_SOURCE "scsrc"
public static final java.lang.String AT_SECRETS "secrets"
public static final java.lang.String AT_SHARE_RATIO_PROGRESS "sr.prog"
public static final java.lang.String AT_TIME_SINCE_DOWNLOAD "timesincedl"
public static final java.lang.String AT_TIME_SINCE_UPLOAD "timesinceul"
public static final java.lang.String AT_TIME_STOPPED "timestopped"
public static final java.lang.String AT_TRACKER_CLIENT_EXTENSIONS "trackerclientextensions"
public static final java.lang.String AT_USER "user"
public static final java.lang.String AT_USER_COMMENT "comment"
public static final java.lang.String AT_VERSION "version"
public static final int DEFAULT_MAX_UPLOADS 4
public static final int DEFAULT_UPLOAD_PRIORITY 0
public static final long FLAG_ALLOW_PERMITTED_PEER_SOURCE_CHANGES 32L
public static final long FLAG_DISABLE_AUTO_FILE_MOVE 4L
public static final long FLAG_DISABLE_IP_FILTER 256L
public static final long FLAG_DO_NOT_DELETE_DATA_ON_REMOVE 64L
public static final long FLAG_ERROR_REPORTED 2048L
public static final long FLAG_FORCE_DIRECT_DELETE 128L
public static final long FLAG_INITIAL_NETWORKS_SET 4096L
public static final long FLAG_LOW_NOISE 16L
public static final long FLAG_METADATA_DOWNLOAD 512L
public static final long FLAG_MOVE_ON_COMPLETION_DONE 8L
public static final long FLAG_ONLY_EVER_SEEDED 1L
public static final long FLAG_SCAN_INCOMPLETE_PIECES 2L
public static final int MIN_MAX_UPLOADS 2
public static final java.lang.String PARAM_DND_FLAGS "dndflags"
public static final java.lang.String PARAM_DOWNLOAD_ADDED_TIME "stats.download.added.time"
public static final java.lang.String PARAM_DOWNLOAD_COMPLETED_TIME "stats.download.completed.time"
public static final java.lang.String PARAM_DOWNLOAD_FILE_COMPLETED_TIME "stats.download.file.completed.time"
public static final java.lang.String PARAM_DOWNLOAD_LAST_ACTIVE_TIME "stats.download.last.active.time"
public static final java.lang.String PARAM_MAX_PEERS "max.peers"
public static final java.lang.String PARAM_MAX_PEERS_WHEN_SEEDING "max.peers.when.seeding"
public static final java.lang.String PARAM_MAX_PEERS_WHEN_SEEDING_ENABLED "max.peers.when.seeding.enabled"
public static final java.lang.String PARAM_MAX_SEEDS "max.seeds"
public static final java.lang.String PARAM_MAX_SHARE_RATIO "sr.max"
public static final java.lang.String PARAM_MAX_UPLOAD_WHEN_BUSY "max.upload.when.busy"
public static final java.lang.String PARAM_MAX_UPLOADS "max.uploads"
public static final java.lang.String PARAM_MAX_UPLOADS_WHEN_SEEDING "max.uploads.when.seeding"
public static final java.lang.String PARAM_MAX_UPLOADS_WHEN_SEEDING_ENABLED "max.uploads.when.seeding.enabled"
public static final java.lang.String PARAM_MIN_SHARE_RATIO "sr.min"
public static final java.lang.String PARAM_RANDOM_SEED "rand"
public static final java.lang.String PARAM_STATS_COUNTED "stats.counted"
public static final java.lang.String PARAM_UPLOAD_PRIORITY "up.pri"

org.gudy.azureus2.core3.download.DownloadManagerStateAttributeListener
public static final int WILL_BE_READ 2
public static final int WRITTEN 1

org.gudy.azureus2.core3.download.DownloadManagerStateEvent
public static final int ET_ATTRIBUTE_WILL_BE_READ 2
public static final int ET_ATTRIBUTE_WRITTEN 1

org.gudy.azureus2.core3.global.GlobalManagerEvent
public static final int ET_REQUEST_ATTENTION 1

org.gudy.azureus2.core3.history.DownloadHistoryEvent
public static final int DHE_HISTORY_ADDED 1
public static final int DHE_HISTORY_MODIFIED 3
public static final int DHE_HISTORY_REMOVED 2

org.gudy.azureus2.core3.internat.LocaleUtilDecoderFallback
public static final java.lang.String NAME "Fallback"

org.gudy.azureus2.core3.ipchecker.extipchecker.impl.ExternalIPCheckerServiceDiscoveryVIP
protected static final java.lang.String CHECKER_URL "http://ip.discoveryvip.com/ip.asp"

org.gudy.azureus2.core3.ipchecker.extipchecker.impl.ExternalIPCheckerServiceDynDNS
protected static final java.lang.String CHECKER_URL "http://checkip.dyndns.org/"

org.gudy.azureus2.core3.ipchecker.natchecker.NatChecker
public static final int NAT_KO 2
public static final int NAT_OK 1
public static final int NAT_UNABLE 3

org.gudy.azureus2.core3.ipfilter.impl.IpFilterAutoLoaderImpl
public static final java.lang.String CFG_AUTOLOAD_FILE "Ip Filter Autoload File"
public static final java.lang.String CFG_AUTOLOAD_LAST "Ip Filter Autoload Last Date"

org.gudy.azureus2.core3.logging.LogAlert
public static final int AT_ERROR 3
public static final int AT_INFORMATION 0
public static final int AT_WARNING 1
public static final boolean REPEATABLE true
public static final boolean UNREPEATABLE false

org.gudy.azureus2.core3.logging.LogEvent
public static final int LT_ERROR 3
public static final int LT_INFORMATION 0
public static final int LT_WARNING 1

org.gudy.azureus2.core3.logging.impl.FileLogging
public static final java.lang.String BAK_FILE_NAME "az.log.bak"
public static final java.lang.String LOG_FILE_NAME "az.log"

org.gudy.azureus2.core3.peer.PEPeer
public static final int CLOSING 40
public static final int CONNECTING 10
public static final int DISCONNECTED 50
public static final int HANDSHAKING 20
public static final int MESSAGING_AZMP 2
public static final int MESSAGING_BT_ONLY 1
public static final int MESSAGING_EXTERN 4
public static final int MESSAGING_LTEP 3
public static final int TRANSFERING 30

org.gudy.azureus2.core3.peer.PEPeerSource
public static final java.lang.String PS_BT_TRACKER "Tracker"
public static final java.lang.String PS_DHT "DHT"
public static final java.lang.String PS_INCOMING "Incoming"
public static final java.lang.String PS_OTHER_PEER "PeerExchange"
public static final java.lang.String PS_PLUGIN "Plugin"

org.gudy.azureus2.core3.peer.impl.PEPeerTransport
public static final int CONNECTION_CONNECTING 1
public static final int CONNECTION_FULLY_ESTABLISHED 4
public static final int CONNECTION_PENDING 0
public static final int CONNECTION_WAITING_FOR_HANDSHAKE 2

org.gudy.azureus2.core3.peer.impl.transport.PEPeerTransportDebugger
protected static final int BT_READING_LENGTH_AND_TYPE 1234567

org.gudy.azureus2.core3.security.SESecurityManager
public static final java.lang.String DEFAULT_ALIAS "Azureus"
public static final java.lang.String SSL_CERTS ".certs"
public static final java.lang.String SSL_KEYS ".keystore"
public static final java.lang.String SSL_PASSWORD "changeit"

org.gudy.azureus2.core3.stats.StatsWriterPeriodic
public static final int DEFAULT_SLEEP_PERIOD 30000
public static final java.lang.String DEFAULT_STATS_FILE_NAME "Azureus_Stats.xml"

org.gudy.azureus2.core3.stats.transfer.LongTermStats
public static final int PT_CURRENT_DAY 1
public static final int PT_CURRENT_HOUR 0
public static final int PT_CURRENT_MONTH 3
public static final int PT_CURRENT_WEEK 2
public static final int PT_SLIDING_DAY 11
public static final int PT_SLIDING_HOUR 10
public static final int PT_SLIDING_WEEK 12
public static final int ST_DATA_DOWNLOAD 3
public static final int ST_DATA_UPLOAD 1
public static final int ST_DHT_DOWNLOAD 5
public static final int ST_DHT_UPLOAD 4
public static final int ST_PROTOCOL_DOWNLOAD 2
public static final int ST_PROTOCOL_UPLOAD 0

org.gudy.azureus2.core3.stats.transfer.impl.LongTermStatsGenericImpl
public static final int RT_SESSION_END 3
public static final int RT_SESSION_START 1
public static final int RT_SESSION_STATS 2

org.gudy.azureus2.core3.stats.transfer.impl.LongTermStatsImpl
public static final int RT_SESSION_END 3
public static final int RT_SESSION_START 1
public static final int RT_SESSION_STATS 2

org.gudy.azureus2.core3.torrent.TOTorrent
public static final java.lang.String AZUREUS_PRIVATE_PROPERTIES "azureus_private_properties"
public static final java.lang.String AZUREUS_PROPERTIES "azureus_properties"
public static final java.lang.String DEFAULT_IGNORE_FILES ".DS_Store;Thumbs.db;desktop.ini"
public static final java.lang.String ENCODING_ACTUALLY_UTF8_KEYS "utf8 keys"

org.gudy.azureus2.core3.torrent.TOTorrentException
public static final int RT_CANCELLED 9
public static final int RT_DECODE_FAILS 6
public static final int RT_FILE_NOT_FOUND 1
public static final int RT_HASH_FAILS 8
public static final int RT_READ_FAILS 4
public static final int RT_TOO_BIG 3
public static final int RT_UNSUPPORTED_ENCODING 7
public static final int RT_WRITE_FAILS 5
public static final int RT_ZERO_LENGTH 2

org.gudy.azureus2.core3.torrent.TOTorrentFactory
public static final long TO_DEFAULT_FIXED_PIECE_SIZE 262144L
public static final long TO_DEFAULT_VARIABLE_PIECE_NUM_LOWER 1024L
public static final long TO_DEFAULT_VARIABLE_PIECE_NUM_UPPER 2048L
public static final long TO_DEFAULT_VARIABLE_PIECE_SIZE_MAX 2097152L
public static final long TO_DEFAULT_VARIABLE_PIECE_SIZE_MIN 32768L

org.gudy.azureus2.core3.torrent.TOTorrentListener
public static final int CT_ANNOUNCE_URLS 1

org.gudy.azureus2.core3.torrent.impl.TorrentOpenOptions
public static final int CA_ACCEPT 1
public static final int CA_NONE 0
public static final int CA_REJECT 2
public static final int QUEUELOCATION_BOTTOM 1
public static final int QUEUELOCATION_TOP 0
public static final int STARTMODE_FORCESTARTED 2
public static final int STARTMODE_QUEUED 0
public static final int STARTMODE_SEEDING 3
public static final int STARTMODE_STOPPED 1

org.gudy.azureus2.core3.torrent.impl.TOTorrentImpl
protected static final java.lang.String TK_ANNOUNCE "announce"
protected static final java.lang.String TK_ANNOUNCE_LIST "announce-list"
protected static final java.lang.String TK_COMMENT "comment"
protected static final java.lang.String TK_COMMENT_UTF8 "comment.utf-8"
protected static final java.lang.String TK_CREATED_BY "created by"
protected static final java.lang.String TK_CREATION_DATE "creation date"
protected static final java.lang.String TK_FILES "files"
protected static final java.lang.String TK_HASH_OVERRIDE "hash-override"
protected static final java.lang.String TK_INFO "info"
protected static final java.lang.String TK_LENGTH "length"
protected static final java.lang.String TK_NAME "name"
protected static final java.lang.String TK_NAME_UTF8 "name.utf-8"
protected static final java.lang.String TK_PATH "path"
protected static final java.lang.String TK_PATH_UTF8 "path.utf-8"
protected static final java.lang.String TK_PIECE_LENGTH "piece length"
protected static final java.lang.String TK_PIECES "pieces"
protected static final java.lang.String TK_PRIVATE "private"
protected static final java.lang.String TK_WEBSEED_BT "httpseeds"
protected static final java.lang.String TK_WEBSEED_GR "url-list"

org.gudy.azureus2.core3.torrentdownloader.TorrentDownloader
public static final int STATE_CANCELLED 6
public static final int STATE_DOWNLOADING 2
public static final int STATE_DUPLICATE 5
public static final int STATE_ERROR 4
public static final int STATE_FINISHED 3
public static final int STATE_INIT 0
public static final int STATE_NON_INIT -1
public static final int STATE_START 1

org.gudy.azureus2.core3.tracker.client.TRTrackerAnnouncer
public static final byte AZ_TRACKER_VERSION_1 1
public static final byte AZ_TRACKER_VERSION_2 2
public static final byte AZ_TRACKER_VERSION_3 3
public static final byte AZ_TRACKER_VERSION_CURRENT 3
public static final int DEFAULT_PEERS_TO_CACHE 512
public static final int REFRESH_MINIMUM_SECS 60
public static final int TS_COMPLETED 3
public static final int TS_DOWNLOADING 2
public static final int TS_INITIALISED 1
public static final int TS_STOPPED 4

org.gudy.azureus2.core3.tracker.client.TRTrackerAnnouncerResponse
public static final int ST_OFFLINE 0
public static final int ST_ONLINE 2
public static final int ST_REPORTED_ERROR 1

org.gudy.azureus2.core3.tracker.client.TRTrackerScraper
public static final int REFRESH_MINIMUM_SECS 120

org.gudy.azureus2.core3.tracker.client.TRTrackerScraperResponse
public static final int ST_ERROR 1
public static final int ST_INITIALIZING 0
public static final int ST_ONLINE 2
public static final int ST_SCRAPING 3

org.gudy.azureus2.core3.tracker.client.impl.TRTrackerAnnouncerImpl
protected static final int LDT_TRACKER_RESPONSE 1
protected static final int LDT_URL_CHANGED 2
protected static final int LDT_URL_REFRESH 3

org.gudy.azureus2.core3.tracker.client.impl.bt.TRTrackerBTAnnouncerImpl
public static final java.lang.String UDP_REALM "UDP Tracker"

org.gudy.azureus2.core3.tracker.host.TRHost
public static final int DEFAULT_ANNOUNCE_CACHE_PEER_THRESHOLD 500
public static final int DEFAULT_ANNOUNCE_CACHE_PERIOD 500
public static final int DEFAULT_INC_BY 60
public static final int DEFAULT_INC_PER 10
public static final int DEFAULT_MAX_RETRY_DELAY 3600
public static final int DEFAULT_MIN_RETRY_DELAY 120
public static final int DEFAULT_PORT 6969
public static final int DEFAULT_PORT_SSL 7000
public static final int DEFAULT_SCRAPE_CACHE_PERIOD 5000
public static final int DEFAULT_SCRAPE_RETRY_PERCENTAGE 200

org.gudy.azureus2.core3.tracker.host.TRHostTorrent
public static final int TS_FAILED 0
public static final int TS_PUBLISHED 3
public static final int TS_STARTED 2
public static final int TS_STOPPED 1

org.gudy.azureus2.core3.tracker.host.TRHostTorrentRequest
public static final int RT_ANNOUNCE 1
public static final int RT_FULL_SCRAPE 3
public static final int RT_SCRAPE 2

org.gudy.azureus2.core3.tracker.host.impl.TRHostConfigImpl
public static final long BACKUP_RETENTION_PERIOD 604800000L
public static final java.lang.String LOG_FILE_NAME "tracker.log"

org.gudy.azureus2.core3.tracker.host.impl.TRHostImpl
public static final int STATS_PERIOD_SECS 60

org.gudy.azureus2.core3.tracker.protocol.udp.PRUDPPacketReplyAnnounce
protected static final int BYTES_PER_ENTRY 6

org.gudy.azureus2.core3.tracker.protocol.udp.PRUDPPacketReplyAnnounce2
protected static final int BYTES_PER_ENTRY 6

org.gudy.azureus2.core3.tracker.protocol.udp.PRUDPPacketReplyScrape
protected static final int BYTES_PER_ENTRY 32

org.gudy.azureus2.core3.tracker.protocol.udp.PRUDPPacketReplyScrape2
protected static final int BYTES_PER_ENTRY 12

org.gudy.azureus2.core3.tracker.protocol.udp.PRUDPPacketRequestAnnounce
public static final int EV_COMPLETED 1
public static final int EV_STARTED 2
public static final int EV_STOPPED 3
public static final int EV_UPDATE 0

org.gudy.azureus2.core3.tracker.protocol.udp.PRUDPPacketRequestAnnounce2
public static final int EV_COMPLETED 1
public static final int EV_STARTED 2
public static final int EV_STOPPED 3
public static final int EV_UPDATE 0

org.gudy.azureus2.core3.tracker.protocol.udp.PRUDPPacketTracker
public static final int ACT_REPLY_ANNOUNCE 1
public static final int ACT_REPLY_CONNECT 0
public static final int ACT_REPLY_ERROR 3
public static final int ACT_REPLY_SCRAPE 2
public static final int ACT_REQUEST_ANNOUNCE 1
public static final int ACT_REQUEST_CONNECT 0
public static final int ACT_REQUEST_SCRAPE 2
public static final int DEFAULT_RETRY_COUNT 1
public static final long INITIAL_CONNECTION_ID 4497486125440L

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.TRTrackerServer
public static final int DEFAULT_ANNOUNCE_CACHE_PEER_THRESHOLD 500
public static final int DEFAULT_ANNOUNCE_CACHE_PERIOD 500
public static final int DEFAULT_INC_BY 60
public static final int DEFAULT_INC_PER 10
public static final int DEFAULT_MAX_RETRY_DELAY 3600
public static final int DEFAULT_MIN_RETRY_DELAY 120
public static final int DEFAULT_NAT_CHECK_SECS 15
public static final int DEFAULT_SCRAPE_CACHE_PERIOD 5000
public static final int DEFAULT_SCRAPE_RETRY_PERCENTAGE 200
public static final int DEFAULT_TRACKER_PORT 6969
public static final int DEFAULT_TRACKER_PORT_SSL 7000

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.TRTrackerServerFactory
public static final int PR_DHT 3
public static final int PR_TCP 1
public static final int PR_UDP 2

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.TRTrackerServerPeer
public static final byte CRYPTO_NONE 0
public static final byte CRYPTO_REQUIRED 2
public static final byte CRYPTO_SUPPORTED 1
public static final byte NAT_CHECK_DISABLED 1
public static final byte NAT_CHECK_FAILED 4
public static final byte NAT_CHECK_FAILED_AND_REPORTED 5
public static final byte NAT_CHECK_INITIATED 2
public static final byte NAT_CHECK_OK 3
public static final byte NAT_CHECK_UNKNOWN 0

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.TRTrackerServerRequest
public static final int RT_ANNOUNCE 1
public static final int RT_FULL_SCRAPE 3
public static final int RT_QUERY 4
public static final int RT_SCRAPE 2
public static final int RT_UNKNOWN -1

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.TRTrackerServerTorrentPeerListener
public static final int ET_ANNOUNCE 8
public static final int ET_COMPLETE 3
public static final int ET_FAILED 7
public static final int ET_REPLACED 5
public static final int ET_STARTED 1
public static final int ET_STOPPED 4
public static final int ET_TIMEOUT 5
public static final int ET_TOO_MANY_PEERS 6
public static final int ET_UPDATED 2

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.impl.TRTrackerServerImpl
public static final int CLIENT_TIMEOUT_MULTIPLIER 3
public static final int RETRY_MINIMUM_MILLIS 60000
public static final int RETRY_MINIMUM_SECS 60
public static final int TIMEOUT_CHECK 180000

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.impl.TRTrackerServerNATChecker
protected static final int CHECK_QUEUE_LIMIT 2048
protected static final int THREAD_POOL_SIZE 32

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.impl.TRTrackerServerTorrentImpl
public static final byte COMPACT_MODE_AZ 2
public static final byte COMPACT_MODE_AZ_2 3
public static final byte COMPACT_MODE_NONE 0
public static final byte COMPACT_MODE_NORMAL 1
public static final byte COMPACT_MODE_XML 16
public static final int MAX_DOWNLOAD_BYTES_PER_SEC 3145728
public static final int MAX_IP_OVERRIDE_PEERS 64
public static final int MAX_UPLOAD_BYTES_PER_SEC 3145728
public static final int MIN_CACHE_ENTRY_SIZE 10
public static final boolean USE_LIGHTWEIGHT_SEEDS true

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.impl.tcp.TRTrackerServerProcessorTCP
protected static final char CR 13
protected static final char FF 10
protected static final java.lang.String NL "\r\n"
protected static final int SOCKET_TIMEOUT 5000

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.impl.tcp.blocking.TRBlockingServerProcessor
protected static final int KEEP_ALIVE_SOCKET_TIMEOUT 30000

org.gudy.azureus2.core3.tracker.server.impl.udp.TRTrackerServerProcessorUDP
public static final long CONNECTION_ID_LIFETIME 180000L

org.gudy.azureus2.core3.util.AddressUtils
public static final byte LAN_LOCAL_MAYBE 0
public static final byte LAN_LOCAL_NO 2
public static final byte LAN_LOCAL_YES 1

org.gudy.azureus2.core3.util.AEDiagnostics
public static final boolean ALWAYS_PASS_HASH_CHECKS false
public static final boolean CHECK_DUMMY_FILE_DATA false
public static final boolean DEBUG_MONITOR_SEM_USAGE false
public static final boolean DEBUG_THREADS true
public static final boolean PRINT_DBB_POOL_USAGE false
public static final boolean TRACE_CONNECTION_DROPS false
public static final boolean TRACE_DBB_POOL_USAGE false
public static final boolean TRACE_DIRECT_BYTE_BUFFERS false
public static final boolean TRACE_TCP_TRANSPORT_STATS false
public static final boolean USE_DUMMY_FILE_DATA false

org.gudy.azureus2.core3.util.AEMonSem
protected static final boolean DEBUG false
protected static final boolean DEBUG_CHECK_DUPLICATES false
protected static final long DEBUG_TIMER 30000L

org.gudy.azureus2.core3.util.AENetworkClassifier
public static final java.lang.String AT_I2P "I2P"
public static final java.lang.String AT_PUBLIC "Public"
public static final java.lang.String AT_TOR "Tor"

org.gudy.azureus2.core3.util.AERunStateHandler
public static final long RS_ALL_ACTIVE 0L
public static final long RS_ALL_LOW -1L
public static final long RS_DELAYED_UI 1L
public static final long RS_DHT_SLEEPING 4L
public static final long RS_UDP_NET_ONLY 2L

org.gudy.azureus2.core3.util.AEThread2
public static final boolean TRACE_TIMES false

org.gudy.azureus2.core3.util.AEVerifierException
public static final int FT_SIGNATURE_BAD 2
public static final int FT_SIGNATURE_MISSING 1

org.gudy.azureus2.core3.util.BDecoder
public static final int MAX_BYTE_ARRAY_SIZE 104857600

org.gudy.azureus2.core3.util.Constants
public static final java.lang.String AELITIS_FILES "http://cf1.vuze.com/torrent/files/"
public static final java.lang.String AELITIS_TORRENTS "http://cf1.vuze.com/torrent/torrents/"
public static final java.lang.String AZUREUS_NAME "Azureus"
public static final java.lang.String AZUREUS_PROTOCOL_NAME "Vuze"
public static final java.lang.String AZUREUS_PROTOCOL_NAME_PRE_4813 "Azureus"
public static final java.lang.String AZUREUS_SUBVER ""
public static final java.lang.String AZUREUS_VERSION "5.7.6.0"
public static final java.lang.String AZUREUS_WIKI "http://wiki.vuze.com/w/"
public static final java.lang.String BUILD_VERSION "@build.version@"
public static final java.lang.String BYTE_ENCODING "ISO-8859-1"
public static final long CRAPPY_INFINITE_AS_LONG 1827387392L
public static final int CRAPPY_INFINITY_AS_INT 31536000
public static final java.lang.String DEFAULT_ENCODING "UTF8"
public static final int DEFAULT_INSTANCE_PORT 6880
public static final java.lang.String DHT_SEED_ADDRESS_V4 "dht.vuze.com"
public static final java.lang.String DHT_SEED_ADDRESS_V6 "dht6.vuze.com"
public static final java.lang.String DHT_SEED_ADDRESS_V6_TUNNEL "dht6tunnel.vuze.com"
public static final java.lang.String EMPTY_STRING ""
public static final java.lang.String INFINITY_STRING "\u221e"
public static final java.lang.String NAT_TEST_SERVER "nettest.vuze.com"
public static final java.lang.String NAT_TEST_SERVER_HTTP "http://nettest.vuze.com/"
public static final java.lang.String PAIRING_URL "https://pair.vuze.com/pairing"
public static final java.lang.String SF_WEB_SITE "http://plugins.vuze.com/"
public static final java.lang.String SPEED_TEST_SERVER "speedtest.vuze.com"
public static final java.lang.String VERSION_SERVER_V4 "version.vuze.com"
public static final java.lang.String VERSION_SERVER_V6 "version6.vuze.com"

org.gudy.azureus2.core3.util.DirectByteBuffer
public static final byte AL_BT_PIECE 9
public static final byte AL_CACHE_READ 5
public static final byte AL_CACHE_WRITE 10
public static final byte AL_DM_CHECK 8
public static final byte AL_DM_READ 6
public static final byte AL_DM_ZERO 7
public static final byte AL_EXTERNAL 1
public static final byte AL_FILE 25
public static final byte AL_MSG 12
public static final byte AL_MSG_AZ_HAND 13
public static final byte AL_MSG_AZ_HEADER 22
public static final byte AL_MSG_AZ_METADATA 35
public static final byte AL_MSG_AZ_PAYLOAD 24
public static final byte AL_MSG_AZ_PEX 14
public static final byte AL_MSG_BT_ALLOWED_FAST 33
public static final byte AL_MSG_BT_CANCEL 15
public static final byte AL_MSG_BT_DHT_PORT 30
public static final byte AL_MSG_BT_HAND 16
public static final byte AL_MSG_BT_HAVE 17
public static final byte AL_MSG_BT_HEADER 21
public static final byte AL_MSG_BT_KEEPALIVE 20
public static final byte AL_MSG_BT_PAYLOAD 23
public static final byte AL_MSG_BT_PIECE 18
public static final byte AL_MSG_BT_REJECT_REQUEST 31
public static final byte AL_MSG_BT_REQUEST 19
public static final byte AL_MSG_BT_SUGGEST_PIECE 32
public static final byte AL_MSG_LT_EXT_MESSAGE 27
public static final byte AL_MSG_LT_HANDSHAKE 28
public static final byte AL_MSG_UT_METADATA 34
public static final byte AL_MSG_UT_PEX 29
public static final byte AL_MSG_UT_UPLOAD_ONLY 36
public static final byte AL_NET_CRYPT 26
public static final byte AL_NONE 0
public static final byte AL_OTHER 2
public static final byte AL_PROXY_RELAY 11
public static final byte AL_PT_LENGTH 4
public static final byte AL_PT_READ 3
public static final byte FL_CONTAINS_TRANSIENT_DATA 1
public static final byte FL_NONE 0
public static final byte OP_CAPACITY 7
public static final byte OP_CLEAR 4
public static final byte OP_FLIP 5
public static final byte OP_GET 13
public static final byte OP_GET_BYTEARRAY 15
public static final byte OP_GET_INT 14
public static final byte OP_GETBUFFER 23
public static final byte OP_GETINT 16
public static final byte OP_GETINT_INT 17
public static final byte OP_GETSHORT 24
public static final byte OP_HASREMAINING 18
public static final byte OP_LIMIT 0
public static final byte OP_LIMIT_INT 1
public static final byte OP_POSITION 2
public static final byte OP_POSITION_INT 3
public static final byte OP_PUT_BB 10
public static final byte OP_PUT_BYTE 12
public static final byte OP_PUT_BYTEARRAY 8
public static final byte OP_PUT_DBB 9
public static final byte OP_PUTINT 11
public static final byte OP_PUTSHORT 25
public static final byte OP_READ_FC 19
public static final byte OP_READ_SC 21
public static final byte OP_REMANING 6
public static final byte OP_WRITE_FC 20
public static final byte OP_WRITE_SC 22
public static final byte SS_BT 6
public static final byte SS_CACHE 3
public static final byte SS_DR 7
public static final byte SS_DW 8
public static final byte SS_EXTERNAL 1
public static final byte SS_FILE 4
public static final byte SS_MSG 11
public static final byte SS_NET 5
public static final byte SS_NONE 0
public static final byte SS_OTHER 2
public static final byte SS_PEER 9
public static final byte SS_PROXY 10
protected static final boolean TRACE false
protected static final int TRACE_BUFFER_SIZE 64

org.gudy.azureus2.core3.util.DirectByteBufferPoolReal
protected static final boolean DEBUG_FREE_SIZES false
protected static final boolean DEBUG_HANDOUT_SIZES false
protected static final boolean DEBUG_PRINT_MEM false
protected static final int DEBUG_PRINT_TIME 120000
protected static final boolean DEBUG_TRACK_HANDEDOUT false

org.gudy.azureus2.core3.util.DisplayFormatters
public static final int UNIT_B 0
public static final int UNIT_GB 3
public static final int UNIT_KB 1
public static final int UNIT_MB 2
public static final int UNIT_TB 4

org.gudy.azureus2.core3.util.ED2KHasher
public static final int BLOCK_SIZE 9728000

org.gudy.azureus2.core3.util.LightHashMapEx<S,T>
public static final byte FL_MAP_ORDER_INCORRECT 1

org.gudy.azureus2.core3.util.NonDaemonTaskRunner
public static final int LINGER_PERIOD 2500

org.gudy.azureus2.core3.util.RandomUtils
public static final int LISTEN_PORT_MAX 65535
public static final int LISTEN_PORT_MIN 10000

org.gudy.azureus2.core3.util.SystemProperties
public static final java.lang.String AZ_APP_ID "az"
public static final java.lang.String SYS_PROP_CONFIG_OVERRIDE "azureus.config.path"

org.gudy.azureus2.core3.util.SystemTime
public static final long TIME_GRANULARITY_MILLIS 25L

org.gudy.azureus2.core3.util.TorrentUtils
public static final long MAX_TORRENT_FILE_SIZE 67108864L
public static final java.lang.String TORRENT_AZ_PROP_INITIAL_LINKAGE "initial_linkage"
public static final java.lang.String TORRENT_AZ_PROP_INITIAL_LINKAGE2 "initial_linkage2"
public static final java.lang.String TORRENT_AZ_PROP_OBTAINED_FROM "obtained_from"
public static final int TORRENT_FLAG_LOW_NOISE 1
public static final int TORRENT_FLAG_METADATA_TORRENT 2

org.gudy.azureus2.platform.PlatformManager
public static final int PT_MACOSX 3
public static final int PT_OTHER 2
public static final int PT_UNIX 4
public static final int PT_WINDOWS 1
public static final int SD_HIBERNATE 2
public static final int SD_SHUTDOWN 1
public static final int SD_SLEEP 4
public static final int USER_REQUEST_INFO 1
public static final int USER_REQUEST_QUESTION 3
public static final int USER_REQUEST_WARNING 2

org.gudy.azureus2.platform.PlatformManagerListener
public static final int ET_RESUME 3
public static final int ET_SHUTDOWN 1
public static final int ET_SUSPEND 2
public static final int RT_SUSPEND_DENY 1

org.gudy.azureus2.platform.macosx.PlatformManagerUpdateChecker
public static final int RD_SIZE_RETRIES 3
public static final int RD_SIZE_TIMEOUT 10000
public static final java.lang.String UPDATE_NAME "Platform-specific support"

org.gudy.azureus2.platform.macosx.access.cocoa.CocoaJavaBridge
protected static final java.lang.String CLASS_PATH "/system/library/java"

org.gudy.azureus2.platform.win32.PlatformManagerImpl
public static final java.lang.String NEW_MAIN_ASSOC "Azureus"
public static final java.lang.String OLD_MAIN_ASS0C "BitTorrent"
public static final int RT_AZ 1
public static final int RT_NONE 0
public static final int RT_OTHER 2
public static final java.lang.String VUZE_ASSOC "Vuze"

org.gudy.azureus2.platform.win32.PlatformManagerUpdateChecker
public static final int RD_SIZE_RETRIES 3
public static final int RD_SIZE_TIMEOUT 10000
public static final java.lang.String UPDATE_NAME "Platform-specific support"

org.gudy.azureus2.platform.win32.access.AEWin32Access
public static final int HKEY_CLASSES_ROOT 1
public static final int HKEY_CURRENT_CONFIG 2
public static final int HKEY_CURRENT_USER 4
public static final int HKEY_LOCAL_MACHINE 3
public static final int SW_FORCEMINIMIZE 11
public static final int SW_HIDE 0
public static final int SW_MAX 11
public static final int SW_MAXIMIZE 3
public static final int SW_MINIMIZE 6
public static final int SW_NORMAL 1
public static final int SW_RESTORE 9
public static final int SW_SHOW 5
public static final int SW_SHOWDEFAULT 10
public static final int SW_SHOWMAXIMIZED 3
public static final int SW_SHOWMINIMIZED 2
public static final int SW_SHOWMINNOACTIVE 7
public static final int SW_SHOWNA 8
public static final int SW_SHOWNOACTIVATE 4
public static final int SW_SHOWNORMAL 1

org.gudy.azureus2.platform.win32.access.AEWin32AccessListener
public static final int ET_RESUME 3
public static final int ET_SHUTDOWN 1
public static final int ET_SUSPEND 2
public static final int RT_SUSPEND_DENY 1

org.gudy.azureus2.platform.win32.access.impl.AEWin32AccessInterface
public static final long BROADCAST_QUERY_DENY 1112363332L
public static final int ES_AWAYMODE_REQUIRED 64
public static final int ES_CONTINUOUS -2147483648
public static final int ES_DISPLAY_REQUIRED 2
public static final int ES_SYSTEM_REQUIRED 1
public static final int ES_USER_PRESENT 4
public static final int HKEY_CLASSES_ROOT 1
public static final int HKEY_CURRENT_CONFIG 2
public static final int HKEY_CURRENT_USER 4
public static final int HKEY_LOCAL_MACHINE 3
public static final int PBT_APMQUERYSUSPEND 0
public static final int PBT_APMRESUMESUSPEND 7
public static final int PBT_APMSUSPEND 4
public static final int WM_ENDSESSION 22
public static final int WM_POWERBROADCAST 536
public static final int WM_QUERYENDSESSION 17

org.gudy.azureus2.plugins.PluginConfig
public static final java.lang.String CORE_PARAM_BOOLEAN_AUTO_SPEED_ON "Auto Upload Speed Enabled"
public static final java.lang.String CORE_PARAM_BOOLEAN_AUTO_SPEED_SEEDING_ON "Auto Upload Speed Seeding Enabled"
public static final java.lang.String CORE_PARAM_BOOLEAN_FRIENDLY_HASH_CHECKING "CORE_PARAM_BOOLEAN_FRIENDLY_HASH_CHECKING"
public static final java.lang.String CORE_PARAM_BOOLEAN_MAX_ACTIVE_SEEDING "Max Active Torrents When Only Seeding Enabled"
public static final java.lang.String CORE_PARAM_BOOLEAN_MAX_UPLOAD_SPEED_SEEDING "Max Upload Speed When Only Seeding Enabled"
public static final java.lang.String CORE_PARAM_BOOLEAN_NEW_SEEDS_START_AT_TOP "Newly Seeding Torrents Get First Prio